Thứ ba, 25/09/2018

Tổng kết hoạt động Liên hiệp thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiệm kỳ 2015 – 2018

LSO-Ngày 10/5/2018, tại thành phố Lạng Sơn, Thư viện tỉnh Lạng Sơn đăng cai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Liên hiệp thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiệm kỳ 2015 - 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2021 với sự tham của  trên 100 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ thư viện của 13 tỉnh thuộc Liên hiệp Thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc (gồm: Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang). 
Quang cảnh hội nghị

Nhiệm kỳ 2015-2018, hoạt động của hệ thống thư viện 13 tỉnh miền núi phía Bắc đã bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và của đất nước. Các thư viện trong liên hiệp đã triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chủ động tham mưu xây dựng các dự án, đề án phát triển thư viện có hiệu quả, đồng thời bổ sung được trên 200.000 bản sách; cấp mới trên 65.000 thẻ, phục vụ khoảng 5 triệu lượt bạn đọc và khoảng 7,5 triệu lượt sách báo được luân chuyển trong nhiệm kỳ. Đối với Thư viện tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ qua đã đạt được một số kết quả như: bổ sung trên 19.000 bản sách và cấp mới trên 2.000 thẻ bạn đọc và 450.000 lượt sách, báo được luân chuyển.

Bước sang nhiệm kỳ mới, Liên hiệp Thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả phục vụ xã hội của hệ thống thư viện công cộng, củng cố vững chắc mạng lưới thư viện cơ sở, tăng cường công tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ giữa các thư viện trong liên hiệp…

TUYẾT MAI