Thứ năm, 18/10/2018

Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Kiểm soát chặt để đơn giản hóa

LSO- Trong 2 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thực hiện tốt hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) nhằm mục tiêu ngày càng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện.

     Chú trọng niêm yết, công khai

Ngành GD&ĐT có 97 TTHC, trong đó 58 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, 39 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng GD&ĐT cấp huyện.  Những năm gần đây, Sở GD&ĐT cùng các phòng GD&ĐT cấp huyện chú trọng công tác niêm yết, công khai bộ TTHC tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của ngành. Ông Bế Đoàn Trọng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết: Thời gian qua, sở thường xuyên trang bị, sửa chữa, bổ sung, thay thế các thiết bị niêm yết TTHC. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ tiếp cận; không bị màng nhựa, lưới thép hoặc cửa khóa che chắn. TTHC được niêm yết một mặt giấy và chia theo từng lĩnh vực đúng quy định hướng dẫn. Cùng đó sở cũng thường xuyên đôn đốc phòng GD&ĐT cấp huyện thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về niêm yết TTHC.

Song song với niêm yết, việc trình công bố công khai TTHC cũng được ngành GD&ĐT quan tâm. Từ đầu năm 2017 đến nay, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 2 quyết định công bố công khai đối với 61 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp tỉnh, cấp huyện. Căn cứ vào các quyết định về việc công bố bộ TTHC của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, hiện sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố đối với 118 thủ tục tục (77 TTHC cấp tỉnh, 36 TTHC cấp huyện, 5 TTHC cấp xã). Sau khi có quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh thì tổng số TTHC của toàn ngành tăng lên 128 thủ tục, bao gồm 87 TTHC cấp tỉnh, 36 TTHC cấp huyện, 5 TTHC cấp xã.

Cá nhân nộp hồ sơ TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT

     Tích cực đưa TTHC ra một cửa và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, 2 năm gần đây ngành GD&ĐT tích cực đưa TTHC ra thực hiện theo cơ chế “một cửa” và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Theo đó năm 2016, toàn ngành chỉ có 54 TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa” thì nay đã tăng lên 69 TTHC, đạt trên 71%. Riêng cấp tỉnh có 39/58 thủ tục, đạt trên 67%; cấp huyện có 30/34 thủ tục, đạt trên 88%. Ngoài ra, những tháng đầu năm nay, sở cũng đưa 36 thủ tục thực hiện DVCTT mức độ 2 và 3 thủ tục thực hiện DVCTT mức độ 3.

Nhờ chú trọng, quan tâm thực hiện các nội dung hoạt động kiểm soát TTHC mà trọng tâm là niêm yết, công khai, đưa TTHC ra một cửa, ứng dụng DVCTT trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ… đã mang lại những tiện ích rõ rệt cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện.

Ngày 15/6/2018, anh Mã Thành Hưng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn làm thủ tục “Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc tại bộ phận “một cửa” Sở GD&ĐT. Anh Hưng cho biết: “Hồ sơ thủ tục của tôi khá đơn giản chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào phiếu đề nghị, nộp phiếu và xuất trình chứng minh nhân dân là được chấp nhận ngay. Việc hướng dẫn làm thủ tục cũng không mấy phức tạp bởi tôi đã biết các quy định từ bảng niêm yết để ngoài cửa. Giờ tôi chỉ chờ ngày nhận kết quả”.

Theo tổng hợp từ Sở GD&ĐT, từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên 400 hồ sơ TTHC, trong đó, 100% hồ sơ được giải quyết đúng và sớm hơn hạn định; 55 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả qua hệ thống “một cửa” điện tử và DVCTT. Phòng GD&ĐT cấp huyện cũng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả gần 2.000 hồ sơ, hầu hết đều được thực hiện đúng quy định hiện hành.

Năm 2018, ngành GD&ĐT rà soát 28 TTHC (18 TTHC cấp tỉnh, 9 TTHC cấp huyện, 1 TTHC cấp xã). Ngành đặt ra mục tiêu qua rà soát sẽ đề xuất cắt giảm ít nhất 10% chi phí tuân thủ,  giảm 30% thời gian giải quyết. Cũng trong năm nay, sẽ đưa 100% TTHC đã được công bố vào thực hiện theo cơ chế “một cửa”, tăng cường triển khai DVCTT mức độ 3, 4, đồng thời đẩy mạnh việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua bưu điện.

MINH ĐỨC