Chủ nhật, 23/09/2018

Đồng loạt rà soát thủ tục hành chính

LSO- Tính đến hết tháng 6/2018, công tác rà soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị đã đạt được kết quả nhất định. Có được những kết quả đó là do năm nay, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, đồng loạt triển khai công tác này.

Bà Nguyễn Hồng Linh, cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC, Sở Công thương: Cán bộ đầu mối phải chủ động đôn đốc, đề xuất.

Năm 2018, Sở Công thương thực hiện rà soát 26/30 TTHC, 4 TTHC không tiến hành rà soát (do căn cứ pháp lý của 1 TTHC đã bị bãi bỏ, 3 TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện). Qua rà soát 15 TTHC có những quy định bất hợp lý (về thời hạn giải quyết, chi phí tuân thủ, thành phần hồ sơ) được đề xuất đơn giản hóa. So với những năm trước, công tác rà soát TTHC năm nay đạt tiến độ sớm hơn và theo đúng quy định về thời gian tỉnh yêu cầu.

Có được kết quả này, lãnh đạo sở quan tâm, trực tiếp đôn đốc triển khai công tác rà soát TTHC năm 2018. Ngoài làm nhiệm vụ chuyên môn, tổ cán bộ rà soát TTHC cũng tích cực dành nhiều thời gian nghiên cứu, rà soát TTHC. Đặc biệt, cán bộ “một cửa” phải là người phát hiện những bất hợp lý của các TTHC để chủ động đề xuất với lãnh đạo trong rà soát, đơn giản hóa. Đồng thời đôn đốc, nhắc nhở các phòng chuyên môn để việc rà soát TTHC đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra.

Ông Hứa Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Cao Lộc: Chú trọng rà soát TTHC với mục tiêu “về đích sớm, chất lượng cao”.

Từ năm 2017 về trước, việc rà soát TTHC của huyện chưa được quan tâm chú trọng nên chất lượng rà soát TTHC đạt hiệu quả thấp, chậm tiến độ. Khắc phục tình trạng này, năm 2018, UBND huyện Cao Lộc chú trọng chỉ đạo việc rà soát TTHC với mục tiêu “về đích sớm, chất lượng cao”. Để đạt được mục tiêu này, ngay sau khi nhận được kế hoạch rà soát TTHC 2018 của tỉnh, UBND huyện nhanh chóng ban hành kế hoạch rà soát TTHC của huyện. Trong đó, UBND huyện yêu cầu việc rà soát đánh giá phải được thực hiện đúng phương pháp, đúng quy trình theo hướng dẫn; kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực.

UBND huyện đã yêu cầu 6 phòng chuyên môn và 23 xã, thị trấn đồng loạt rà soát đối với 33 TTHC cấp huyện và 27 TTHC cấp xã. Kết quả, huyện đề xuất 8 TTHC cắt giảm về thời hạn giải quyết, chi phí tuân thủ.

Ông Nguyễn Đức Quân, cán bộ đầu mối về kiểm soát TTHC xã Nhật Tiến (Hữu Lũng): Khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ.

Mặc dù hoạt động kiểm soát TTHC nói chung, công tác rà soát TTHC nói riêng tương đối khó, hầu hết công chức và cán bộ đầu mối về kiểm soát TTHC của xã còn kiêm nhiệm nhưng tiến độ rà soát TTHC năm 2018 của xã vẫn kịp tiến độ. Ngay khi có kế hoạch rà soát TTHC, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua rà soát 27/27 TTHC đều kiến nghị giữ nguyên các quy định.

Chúng tôi mong muốn cơ quan chuyên môn của tỉnh và huyện tăng cường tổ chức các cuộc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát TTHC; đặc biệt là rà soát TTHC theo phương thức “cầm tay chỉ việc” để cán bộ đầu mối về kiểm soát TTHC có thể thuần thục trong thực hiện nhiệm vụ này.

TRANG VÂN