Chủ nhật, 23/09/2018

Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông: Lộc Bình khắc phục tồn tại

LSO- Không bố trí bộ phận “một cửa”, không giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông (MC-MCLT) và niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) chưa đúng quy định là những hạn chế được chỉ ra ở cấp xã trên địa bàn huyện Lộc Bình. Để khắc phục,UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp.

     Giải quyết hồ sơ TTHC theo cách truyền thống

Theo quy định, các cơ quan, đơn vị hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã bắt buộc phải thực hiện cơ chế MC-MCLT trong giải quyết TTHC.  Quy định là như vậy nhưng tại cấp xã ở Lộc Bình, việc thực hiện cơ chế này còn nhiều hạn chế. Ngày 8/5/2018, Đoàn kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính của tỉnh kiểm tra đột xuất UBND 4 xã: Hữu Lân, Hiệp Hạ, Hữu Khánh, Tú Mịch. Đoàn phát hiện 4/4 xã thực hiện không đúng quy định về cơ chế MC-MCLT; niêm yết TTHC ở 2 mặt giấy, niêm yết thiếu số lượng thủ tục, thiếu địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị. Đặc biệt, các xã đều giải quyết hồ sơ TTHC theo cách truyền thống: TTHC thuộc mảng, lĩnh vực của công chức nào thì công chức ấy tự tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả. UBND xã Hiệp Hạ, Hữu Lân, Hữu Khánh không bố trí bộ phận “một cửa”; không có phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và không có sổ theo dõi hồ sơ khi tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC cho người dân.

Ông Hoàng Minh Tuyền, Phó trưởng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, thành viên đoàn kiểm tra cho rằng: Việc UBND các xã không áp dụng cơ chế MC-MCLT là trái quy định; khiến việc giải quyết TTHC thiếu công khai, minh bạch; gây khó khăn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân quản lý, giám sát quy trình giải quyết TTHC. Đoàn đã nhắc nhở từng xã và đề nghị lãnh UBND huyện, phòng chuyên môn nhanh chóng chỉ đạo khắc phục.

Công chức “một cửa” UBND thị trấn Lộc Bình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính

     Nhanh chóng chấn chỉnh

Để chấn chỉnh thực trạng trên, tháng 5/2018, UBND huyện Lộc Bình đã chỉ đạo rà soát việc thực hiện cơ chế MC-MCLT tại 29 xã, thị trấn. Qua rà soát, hầu hết các đơn vị đều giải quyết TTHC theo cách truyền thống, không treo biển, không bố trí bộ phận “một cửa”; lãnh đạo một số UBND cấp xã còn lúng túng trong chỉ đạo thực hiện cơ chế; trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả, các xã, thị trấn không sử dụng đầy đủ các biểu mẫu, sổ theo dõi hồ sơ, đối với các hồ sơ giải quyết chậm hẹn chưa có văn bản xin lỗi người dân…

Cùng đó, trong tháng 6/2018, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai thực hiện cơ chế MC-MCLT đến lãnh đạo UBND và công chức chuyên môn cấp xã; ban hành công văn đôn đốc, hướng dẫn 100% UBND cấp xã triển khai, thực hiện cơ chế MC-MCLT. UBND huyện kiên quyết yêu cầu các xã, thị trấn phải bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; phân công cán bộ, công chức phụ trách bộ phận này và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC đúng cơ chế MC-MCLT; UBND huyện cũng yêu cầu 4 xã (Hữu Lân, Hiệp Hạ, Hữu Khánh, Tú Mịch) vừa được kiểm tra phải khắc phục ngay hạn chế. Phòng Nội vụ, Văn phòng UBND và HĐND tích cực phối hợp cung cấp tài liệu liên quan cho các xã, thị trấn và giải đáp kịp thời vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện.

Sau gần 2 tháng quyết liệt chấn chỉnh, đến nay, việc thực hiện cơ chế MC-MCLT đã dần đi vào nề nếp tại cấp xã ở Lộc Bình. Theo tổng hợp từ Phòng Nội vụ huyện, toàn huyện đã có 26/29 xã, thị trấn đã bố trí được bộ phận “một cửa”, treo biển, niêm yết đầy đủ TTHC và những thông tin liên quan và chấp hành đầy đủ các quy định trong thực hiện cơ chế MC-MCLT. Ông Chu Văn Lợi, Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết: Thời gian tới, phòng sẽ tham mưu UBND bố trí kinh phí hỗ trợ các xã, thị trấn cải tạo, nâng cấp bộ phận “một cửa” đảm bảo việc giải quyết TTHC công khai, minh bạch, thuận lợi tối đa cho tổ chức và cá nhân thực hiện TTHC. Phòng sẽ phối hợp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ xã phụ trách công tác này theo phương thức “cầm tay chỉ việc” để cơ chế này được vận hành trơn chu, hiệu quả.

MINH ĐỨC