Chủ nhật, 26/05/2019

Chuyển biến công tác rà soát thủ tục hành chính

(LSO) – So với những năm trước, công tác rà soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả này có được nhờ sự thay đổi cách nghĩ, cách làm của cán bộ, công chức phụ trách công tác rà soát TTHC.

Những năm trước, chất lượng rà soát TTHC chưa cao, số lượng TTHC có đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa (ĐGH) còn ít. Đơn cử năm 2017 chỉ có 5/74 TTHC được đề xuất ĐGH, số lượng TTHC đề nghị giữ nguyên quy định còn 53/74 thủ tục được rà soát. Ngoài ra, các sở, ngành chưa có các đề xuất, kiến nghị ĐGH mang tính đột phá và chưa có sáng kiến cải cách TTHC. Một số đơn vị thực hiện đánh giá tác động quy định và tính toán chi phí tuân thủ TTHC chưa đáp ứng yêu cầu, còn rà soát chậm tiến độ…

Thành viên đoàn kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh kiểm tra công tác rà soát TTHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2018, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát 412 TTHC (352 TTHC cấp tỉnh, 33 TTHC cấp huyện, 27 TTHC cấp xã). Đến nay, công tác rà soát TTHC đã hoàn thành. So với các năm trước, kết quả rà soát TTHC năm nay tích cực hơn. Cụ thể, qua rà soát các cơ quan, đơn vị đã phát hiện 52 TTHC hết hiệu lực thi hành; kiến nghị ĐGH 114/412 TTHC, chiếm 27,7% (tăng 21% so với năm 2017); kiến nghị giữ nguyên 209/412 TTHC, chiếm 50,7% (giảm 20,9% so với năm 2017). Một số sở có số lượng TTHC kiến nghị ĐGH chiếm tỷ lệ cao như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) 6/6 thủ tục, Sở Ngoại vụ 4/4 thủ tục; Sở Thông tin và Truyền thông 9/10 thủ tục; Sở Tư pháp 40/52 thủ tục… Qua tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh, trong tổng số 114 TTHC được kiến nghị ĐGH có 106 thủ tục có đề xuất kiến nghị đáp ứng được yêu cầu.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh nhận định: Năm nay, các phương án đề xuất, kiến nghị ĐGH của các cơ quan, đơn vị tập trung vào những nội dung thiết thực như: quy định bổ sung cách thức thực hiện TTHC, giảm thành phần hồ sơ hoặc bãi bỏ các yêu cầu về thành phần hồ sơ không cần thiết, rút ngắn thời gian thực hiện. Có được kết quả này là do thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác rà soát một cách sát sao; cán bộ làm công tác rà soát TTHC đã nâng cao hơn về trách nhiệm, năng lực và trình độ nghiệp vụ rà soát TTHC.

Năm nay, Sở VHTT&DL rà soát 6 TTHC. Ngay sau nhận được kế hoạch của UBND tỉnh, lãnh đạo sở đã chỉ đạo ban hành kế hoạch rà soát TTHC năm 2018 của đơn vị. Ông Phạm Minh Đạo, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết: Gắn với chỉ đạo, lãnh đạo sở thường xuyên quan tâm, đôn đốc Văn phòng và các phòng chuyên môn thực hiện rà soát TTHC đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Theo đó, tổ cán bộ đầu mối về kiểm soát TTHC của sở đã bắt tay ngay vào rà soát; đặt mình vào vai trò của tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC để tìm ra những quy định bất hợp lý, gây phiền hà, rắc rối đề xuất kiến nghị ĐGH.

Để công tác rà soát TTHC trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt kết quả cao, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị những năm tiếp theo, các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch rà soát cụ thể; phân công trách nhiệm rà soát rõ ràng, bố trí thời gian rà soát hợp lý và phân công trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện rà soát nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch; bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực thực hiện rà soát. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thực hiện rà soát góp phần nâng cao chất lượng rà soát để TTHC được quy định rõ ràng, dễ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng khi thực hiện.

MINH ĐỨC