Thứ sáu,  05/03/2021

Chi Lăng :Nâng cao chất lượng cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính

(LSO) – Hai năm gần đây, huyện Chi Lăng có nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC). Trong đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Để công tác CCHC đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả thì yếu tố con người đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, huyện đặc biệt quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Ngày 4/8/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết 27-NQ/HU về nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC trên địa bàn huyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, gắn với tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, huyện chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng xử lý công việc cho CBCCVC từ cấp huyện đến cấp xã. Gắn với đó là kiểm tra, đánh giá chất lượng CBCCVC.

Xác định được nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, 2 năm gần đây, UBND huyện đã cử cán bộ tham gia các khóa, lớp đào tạo trong và ngoài nước; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ở các chuyên ngành, lĩnh vực đạt chuẩn theo quy định. Riêng năm 2018, huyện đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng 848 CBCCVC, trong đó cử 89 cán bộ tham gia đào tạo hệ thạc sỹ, đại học (vừa học vừa làm); bồi dưỡng nghiệp vụ cho 759 lượt cán bộ ở các chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể.

Công chức Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Chi Lăng chấp hành nghiêm túc việc đeo thẻ và giờ giấc lao động

Cùng với đó, từ năm 2018, huyện Chi Lăng chú trọng, nâng cao chất lượng CBCC xã. Huyện chọn UBND thị trấn Đồng Mỏ, xã Nhân Lý, xã Bằng Hữu thực hiện thí điểm xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã đủ về số lượng, đạt các tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó tập trung xây dựng CBCC có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực công tác, tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ ứng xử đúng mực, văn minh và có ý thức trách nhiệm phục vụ tổ chức, nhân dân. Từ thí điểm, thời gian tới, huyện sẽ nhân rộng đến 100% UBND cấp xã. Cũng trong năm nay, UBND huyện Chi Lăng tổ chức kỳ kiểm tra năng lực chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ đối với 106 công chức cấp xã ở 3 chức danh gồm: địa chính, tư pháp – hộ tịch, văn hóa – xã hội của 21/21 xã thị trấn. Qua kiểm tra, 15,1% bài thi đạt giỏi; 30,2% bài thi đạt khá; 41,5% bài thi trung bình; 13,2% bài thi chưa đạt. Bà Phan Thị Phương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết: Việc kiểm tra nhằm đánh giá thực chất năng lực, trình độ của một số chức danh công chức xã, từ đó phòng tiếp tục tham mưu cho UBND huyện lấy kết quả kiểm tra làm căn cứ đánh giá phân loại công chức xã năm 2018 và thực hiện rà soát tinh giản biên chế theo quy định với những trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu.

Ngoài ra, thực hiện chủ đề “Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính (KLKCHC), nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” của tỉnh năm 2018, UBND huyện Chi Lăng đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra thực hiện KLKCHC tại các cơ quan, đơn vị. Từ đầu năm 2018 đến nay, các đoàn công tác của huyện đã kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch được 35 lượt cơ quan, đơn vị. Trong quá trình kiểm tra, các thành viên kịp thời nhắc nhở những hạn chế, thiếu sót của đơn vị và chấn chỉnh kịp thời tác phong lề lối làm việc của CBCCVC.

Anh Vi Văn Tú, công chức Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện cho biết: Được tuyên truyền, kiểm tra nên tôi luôn ý thức phải chấp hành tốt nhiệm vụ và kỷ luật lao động như: đi làm đúng giờ, chấp hành đeo thẻ công chức khi làm nhiệm vụ và giải quyết kịp thời, đúng quy định thủ tục hành chính cho người dân.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp mà chất lượng CBCCVC ở huyện Chi Lăng ngày càng được nâng cao. Toàn huyện có 86 CC cấp huyện, 1.536 viên chức và 410 CBCC cấp xã, hiện nay đã có gần 100% CCVC cấp huyện đạt chuẩn về trình độ; 81% CB cấp xã đạt chuẩn (tăng 10% so với năm 2016); 88,4% CC cấp xã đạt chuẩn (tăng 6% so với năm 2016).

MINH ĐỨC