Thứ hai, 24/06/2019

Chuyển biến nhờ siết chặt kỷ luật, kỷ cương

(LSO) – Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC), nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện mạnh mẽ từ năm 2018. Qua thực hiện, tinh thần thái độ, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) tại Lạng Sơn đã thay đổi rõ rệt.

Tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh vào một ngày đầu tháng 2/2019, mặc dù bệnh nhân đông, nhiều ca bệnh nặng nhưng các bác sỹ, điều dưỡng ở khoa luôn tận tình chữa trị, chăm sóc, thường xuyên hướng dẫn và cùng với người nhà bệnh nhân pha thuốc, chườm nước ấm để người bệnh nhanh chóng hạ cơn sốt, hồi phục sức khỏe. Chị Đàm Thị Hương, xã Xuân Long (Cao Lộc) kể: “Trong những ngày con tôi điều trị bệnh sốt vi rút ở đây, các bác sỹ, y tá thường xuyên thăm hỏi, đo thân nhiệt và ân cần chỉ bảo cách chăm sóc bé. Ở đây không có trường hợp cán bộ y tế quát tháo bệnh nhân và người nhà  bệnh nhân nên tôi rất hài lòng”.

Công chức Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Chi Lăng đeo thẻ trong thực hiện nhiệm vụ

Không riêng ở Khoa Truyền nhiễm mà cán bộ ở các khoa, phòng của bệnh viện đều có sự chuyển biến rõ về thái độ phục vụ người dân. Bác sĩ Phan Thanh Huy, Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: Đơn vị có trên 700 cán bộ y tế làm việc tại 34 khoa, phòng. Bên cạnh nâng cao chất lượng chuyên môn, đơn vị còn tăng cường KLKCHC, nâng cao trách nhiệm và tinh thần thái độ phục vụ người dân. Gắn với đó là xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Riêng năm 2018, đơn vị đã kiên quyết xử lý một số trường hợp trong đó có cả lãnh đạo cấp khoa, phòng…

Huyện Chi Lăng có trên 2.030 CBCCVC, NLĐ. Thực hiện chủ đề “Tăng cường KLKCHC, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”, từ đầu năm 2018, UBND huyện không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nội dung của chủ đề mà còn tăng cường kiểm tra; chú trọng xây dựng đội ngũ CBCC nhất là CBCC cấp xã đạt chuẩn về trình độ, đủ phẩm chất và có lề lối, tác phong làm việc chuẩn mực. Ông Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhờ siết chặt quản lý mà KLKCHC ở huyện có sự chuyển biến rõ, trên 90% CBCCVC, NLĐ toàn huyện thường xuyên đeo thẻ khi làm nhiệm vụ (năm 2017 chỉ đạt 20% đến 30%); CBCCVC, NLĐ chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, gần dân, sát dân hơn và cơ bản giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài 2 đơn vị trên, từ năm 2018 đến nay, KLKCHC đã tạo được sức lan tỏa và thực hiện hiệu quả trong cả hệ thống chính trị đặc biệt là tại các cơ quan, đơn vị hành chính từ tỉnh đến cấp xã. Ngoài những cách riêng của các đơn vị, trong năm qua, các cấp, ngành cũng tăng cường kiểm tra thực hiện KLKCHC và coi đây là một trong những biện pháp mang lại hiệu quả cao. Trong năm 2018, Đoàn kiểm tra KLKCHC tỉnh đã kiểm tra 15 cơ quan, đơn vị; các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện kiểm tra được 296 lượt đối với đơn vị trực thuộc.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Lạng Sơn có gần 30.000 CBCCVC, NLĐ. Sau hơn 1 năm thực hiện KLKCHC, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các nội dung. Chuyển biến rõ nhất là ý thức chấp hành, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ CBCCVC, NLĐ được nâng lên. Đơn cử người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ.

Để tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “Tăng cường KLKCHC, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”, năm 2019, Lạng Sơn sẽ thực hiện chủ đề này thực chất và có chiều sâu hơn. Tin chắc với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ý thức tự giác, chấp hành của CBCCVC, NLĐ, thời gian tới KLKCHC tại Lạng Sơn tiếp tục được siết chặt  thực hiện có hiệu quả và có chuyển biến rõ nét hơn nữa.

MINH ĐỨC