Thứ ba,  11/08/2020

Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Thước đo chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị hành chính

(LSO) – Việc đánh giá, xếp loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị hành chính hằng năm được tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2013 đến nay. Sau 5 năm, đây thực sự trở thành công cụ hữu hiệu để các cơ quan, đơn vị nhận biết rõ và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2017, Sở Y tế đứng thứ 13 trong bảng xếp loại (21 sở, ban, ngành tỉnh) với 82 điểm, được đánh giá ở mức khá. Năm 2018, sở được nâng lên 7 bậc, xếp thứ 6 trong bảng xếp loại với 91 điểm, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Hoàng Văn Từ, Chánh Văn phòng Sở Y tế cho biết: Có được sự chuyển biến rõ rệt này là do trong năm 2018, đơn vị đã thực hiện tốt 5 nội dung đánh giá, xếp loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể: sở đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; nâng số lượng thủ tục hành chính trả qua dịch vụ bưu chính công ích từ gần 50% năm 2017 lên trên 90% năm 2018…

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra phần mềm theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ tại UBND huyện Tràng Định

Trong khi đó, đối với huyện Tràng Định năm 2017, đơn vị xếp thứ 8/11 huyện, thành phố thì đến năm 2018 tụt xuống đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng. Ông Lý Văn Lâm, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay sau khi nhận được thông báo kế quả xếp loại của tỉnh, UBND huyện đã khẩn trương ban hành kế hoạch khắc phục với quyết tâm năm 2019, UBND huyện không còn bị đánh giá thấp trong công tác chỉ đạo, điều hành và các nội dung liên quan. Nhờ có việc đánh giá, xếp loại kết quả mà hằng năm, UBND huyện có thể tự soi, tự sửa việc chỉ đạo, điều hành của mình.

Trên đây là 2 ví dụ về việc phát huy mặt được, khắc phục mặt còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh. Thực tế, việc làm này được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện thực hiện từ năm 2013. Theo đó, hằng năm, cả tỉnh có 23 sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và 11 UBND huyện, thành phố thuộc đối tượng đánh giá, xếp loại. Nội dung đánh giá được xem xét ở 5 mặt công tác với thang điểm chuẩn là 100 điểm gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; kết quả thực hiện nhiệm vụ; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện công tác thanh, kiểm tra. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được xếp loại ở 4 mức khác nhau gồm: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Theo kết quả đánh giá của UBND tỉnh, năm 2017, toàn tỉnh có 18/35 cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và 17/35 cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ ở mức khá. Năm 2018, toàn tỉnh có 5/34 cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 25/34 cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4/34 cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Trong 5 năm qua, Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các bước trong việc đánh giá, xếp loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và tham mưu UBND biểu dương các đơn vị đạt thành tích cao, chấn chỉnh các đơn vị còn hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Có thể khẳng định, công tác đánh giá, xếp loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh hằng năm được thực hiện với các tiêu chí rõ ràng, chi tiết, đi vào nề nếp. Qua đây, giúp UBND tỉnh nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất hoạt động của từng đơn vị. Giúp mỗi cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại nhận thức rõ những mặt được, mặt còn hạn chế, thiếu sót cần phải khắc phục trong năm tiếp theo. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc làm này đúng quy định, chặt chẽ, có chất lượng và không mang tính hình thức. Thời gian tới, việc đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị hành chính tiếp tục được thực hiện và được tỉnh coi đây là thước đo chính xác chất lượng hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

MINH ĐỨC