Thứ hai,  19/08/2019

Phát huy quyền của người dân trong thực hiện thủ tục hành chính

LSO-Trong thực tế vì một số lý do chủ quan và khách quan mà tổ chức, cá nhân chưa phát huy hết quyền của mình trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC,) nên còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC không đúng quy định, gây bất lợi cho người dân.


Người dân thực hiện TTHC về đất đai tại Trung tâm tiếp nhận
và trả kết quả UBND thành phố Lạng Sơn

Ngày 5/11/2018, anh Hoàng Nam Tiến, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn đến Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Lạng Sơn nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đúng ngày hẹn (8/1/2019) anh đến nhận kết quả thì được cán bộ trả lời “Chưa có, hồ sơ chưa  giải quyết xong”. Nhiều ngày sau, anh quay trở lại đây thì vẫn chưa được cấp “sổ đỏ”. Anh Tiến kể: “Từ tháng 1/2019 đến bây giờ tôi phải đi đi, về về rất nhiều lần mà chưa có kết quả. Cơ quan, cán bộ nhà nước giải quyết như này là “hành” dân. Khi hỏi về việc tại sao anh không phản ánh kiến nghị đến cấp có thẩm quyền, anh Tiến chia sẻ: Tôi không biết phản ảnh đến đâu và kiến nghị như thế nào, chỉ còn cách trực tiếp đi lại hỏi cán bộ.

Đây không phải là trường hợp duy nhất bị giải quyết, trả kết quả hồ sơ chậm hẹn không phản ánh đến cấp có thẩm quyền. Năm 2018, cơ quan, đơn vị hành chính toàn tỉnh tiếp nhận gần 528.000 hồ sơ TTHC. Trong đó còn gần 22.000 hồ sơ giải quyết  chậm, trả quá hạn. Tuy nhiên, Văn phòng UBND tỉnh (cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân) mới chỉ nhận được 5 ý kiến; từ đầu năm 2019 đến nay có 2 trường hợp phản ánh về việc bị chậm trễ trong giải quyết TTHC, thất lạc hồ sơ, không được cấp giấy hẹn.

Điều 6, Nghị định 61 ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC nêu rõ: tổ chức, cá nhân có quyền được hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nhận giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC; phản ánh kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về sự không cần thiết, tính không hợp lý và không hợp pháp của TTHC; phản ánh, khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, viên chức khi có căn cứ, chứng cứ chứng minh việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC không đúng quy định của pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan; các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Địa chỉ, email, số điện thoại, website tiếp nhận phản ánh, kiến nghị được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hành chính các cấp niêm yết công khai, nhưng thực tế người dân chưa biết đến các địa chỉ trên hoặc ngại va chạm, còn nể nang, chưa phản ánh, kiến nghị.

Tổ chức, cá nhân có thể gửi phản ánh, kiến nghị theo các cách thức sau:

– Gửi qua hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn; https://doanhnghiep.chinhphu.vn; http://nguoidan.langson.gov.vn http://doanhnghiep.langson.gov.vn.

– Gửi đến: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

– Địa chỉ thư điện tử: kstthc@langson.gov.vn

Theo quy trình giải quyết, sau khi nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, Văn phòng UBND tỉnh sẽ chuyển ý kiến phản ánh và yêu cầu của tổ chức đến cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, xử lý ý kiến theo quy định. Thời gian qua, các ý kiến đều được cơ quan, đơn vị chức năng xử lý, giải quyết theo quy định. Trường hợp ông Nguyễn Quốc Thư, thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng là một ví dụ. Sau khi có ý kiến về việc giải quyết TTHC không có phiếu hẹn, làm thất lạc hồ sơ khiến ông đi lại nhiều lần khi thực hiện TTHC về đất đai tại UBND xã Đồng Tân, ông đã được Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản xin lỗi, đồng thời yêu cầu lãnh đạo, cá nhân Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hữu Lũng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Qua đây cho thấy, tổ chức, người dân cần tăng cường hiểu biết và nhận thức hơn nữa về quyền và lợi ích của mình khi thực hiện TTHC. Đồng thời, bên cạnh việc niêm yết công khai thì các cơ quan, đơn vị hành chính, cần đẩy mạnh tuyên truyền những quy định, quyền và lợi ích của người dân, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị bằng nhiều hình thức để người dân biết dễ tiếp cận và thực hiện.

 MINH ĐỨC