Thứ bảy, 15/08/2020

Kỷ luật kỷ cương hành chính: Các cơ quan, đơn vị chủ động kiểm tra nội bộ

(LSO) – Nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề “Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính (KLKCHC), nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”, ngay từ những tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh đã chủ động tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Năm 2019 là năm thứ hai Lạng Sơn thực hiện chủ đề “Tăng cường KLKCHC, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Nét mới so với năm trước là năm nay, bên cạnh việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai nội dung, các cấp, ngành chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện KLKCHC ngay từ những tháng đầu năm. Nếu như đến cuối năm 2018, các cơ quan, đơn vị mới kiểm tra được 296 cơ quan, đơn vị trực thuộc, thì 4 tháng đầu năm nay đã tổ chức kiểm tra được gần 200 đơn vị trực thuộc.

Đoàn công tác của UBND huyện Cao Lộc kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Với KLKCHC việc kiểm tra càng cần thiết hơn bởi qua kiểm tra sẽ đánh giá thực chất cơ quan này, đơn vị kia có thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung KLKCHC vào thực tế hay không. Nhận thức được điều đó, ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã chủ động và tăng cường kiểm tra nội bộ thay vì để đến gần cuối năm mới thực hiện như trước. Trong đó, đa phần các cuộc kiểm tra được tiến hành bằng hình thức kiểm tra đột xuất.

Theo tổng hợp từ Sở Nội vụ, trong quý I/2019, gần 100% sở, ngành và UBND cấp huyện ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện KLKCHC năm 2019. Hầu hết kế hoạch của các đơn vị nêu thời gian kiểm tra là xuyên suốt trong năm. Tuy nhiên, nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động kiểm tra ngay từ những tháng đầu năm. Mặc dù chưa có số liệu tổng hợp chính xác nhưng đến hiện tại một số cơ quan, đơn vị đã kiểm tra việc thực hiện KLKCHC đối với gần 200 đơn vị trực thuộc. Có thể lấy ví dụ như: UBND huyện Đình Lập đã tiến hành kiểm tra được 12/12 UBND xã, thị trấn; UBND huyện Chi Lăng kiểm tra được 32 cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã; UBND huyện Cao Lộc tổ chức kiểm tra được được 8 cơ quan chuyên môn và 3 UBND cấp xã; Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện KLKCHC gắn với kiểm tra chuyên ngành, lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính được 5 huyện (Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc) và 5 xã, thị trấn…

Cán bộ Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

Ông Hứa Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Cao Lộc cho biết: Năm 2019, UBND huyện đặt ra mục tiêu kiểm tra đạt 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc. Ngay từ những tháng đầu năm, đoàn kiểm tra KLKCHC của huyện đã tổ chức kiểm tra được 30% tổng số cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra nhận thấy các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm túc các nội dung KLKCHC. Cụ thể, 8 phòng và 3 xã, thị trấn được kiểm tra đều kịp thời ban hành quy chế và sửa đổi, bổ sung các quy chế (chi tiêu nội bộ, làm việc, dân chủ, văn hóa, ứng xử) và có văn bản phân công nhiệm vụ lãnh đạo đến nhân viên. Cùng đó là niêm yết đầy đủ, đúng quy định bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; giải quyết tương đối tốt công việc được cấp trên giao.

Đối với cán bộ, công chức qua công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai đã nắm cơ bản các nội dung KLKCHC để thực hiện nghiêm túc trong cơ quan, đơn vị mình. Ông Lương Văn Nhất, Phó Trưởng Phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường  cho biết: Phòng có nhiều đầu việc liên quan đến quản lý nhà nước tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh đồng thời có một số thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp. Vì thế, muốn làm hết và làm tốt công việc thì chúng tôi ý thức rất rõ cần chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc; đeo thẻ công chức; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Đây là việc cần làm thường xuyên chứ không phải làm để mang tính đối phó với các đoàn kiểm tra của sở, của tỉnh.

Năm 2018, việc thực hiện KLKCHC tại Lạng Sơn đã đạt được kết quả tích cực. Tin tưởng với sự chủ động vào cuộc triển khai thực hiện gắn với tổ chức kiểm tra ngay từ đầu năm của các cấp, ngành trong tỉnh như năm nay thì công tác này tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2019.

MINH ĐỨC