Thứ ba,  28/01/2020

Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Kết quả từ những giải pháp quyết liệt, đồng bộ

(LSO) – Những tháng gần đây, nhiều thủ tục hành chính (TTHC) được các đơn vị rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Kết quả này có được là do các cấp trong tỉnh có nhiều giải pháp chỉ đạo, triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

     Cụ thể hóa đề án

Theo tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh có có 1.556 TTHC ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) có thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên, chiếm gần 87% tổng số TTHC có hiệu lực thi hành trong toàn tỉnh. Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi thực hiện, Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 (được phê duyệt ngày 31/7/2018) đưa ra mục tiêu cụ thể là: bảo đảm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện TTHC; tập trung rà soát đối với các TTHC có quy định về thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên để đề xuất cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện.

Người dân thành phố Lạng Sơn thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Mục tiêu đề án đưa ra rất phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu, đòi hỏi các cấp, ngành cần chung tay cải cách TTHC, tập trung chỉ đạo và thực hiện rà soát để đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết với những TTHC có thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên. Năm 2018, công tác này chưa được chú trọng, nhưng trong 4 tháng đầu năm 2019 đã được thực hiện quyết liệt, có bài bản nên có nhiều TTHC được rút ngắn từ 30% thậm chí lên tới 50% số ngày giải quyết, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi đến cơ quan hành chính thực hiện.

Cụ thể, tính đến thời điểm này, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 16 quyết định phê duyệt cắt giảm thời gian giải quyết từ 1 đến 40 ngày làm việc đối với 305 TTHC thuộc thẩm quyền của 14 sở, ngành với tổng số thời gian tiết kiệm được là 1.504,5/4.825 ngày, đạt tỷ lệ cắt giảm 31%. Trong đó bao gồm 271 TTHC cấp tỉnh, 24 TTHC cấp huyện và 14 TTHC cấp xã. Các ngành có nhiều TTHC được giảm thời gian giải quyết nhất gồm: tư pháp 70 thủ tục, nội vụ 45 thủ tục, khoa học và công nghệ 31 thủ tục, kế hoạch và đầu tư 24 thủ tục…

     Triển khai mạnh các giải pháp

Có được kết quả trên, ngay từ cuối năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch rà soát TTHC năm 2019. Kế hoạch chỉ rõ các nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể về thời gian thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC nói chung, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC nói riêng. UBND tỉnh giao đến cuối tháng 4/2019, các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện phải rà soát và đề nghị cắt giảm thời gian được 320 TTHC (266 TTHC cấp tỉnh, 33 TTHC cấp huyện, 21 TTHC cấp xã) có thời hạn giải quyết trên 3 ngày. Trong quá trình triển khai, Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát đề xuất giảm thời gian giải quyết. Từ tháng 1/2019, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch rà soát cụ thể đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. UBND cấp huyện cũng kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch rà soát TTHC năm 2019 và tổ chức rà soát, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Bà Nguyễn Thị Uyên, Phó Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Đến cuối quý I năm nay, sở đã hoàn thành việc rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết đối với 18 TTHC cuộc thẩm quyền giải quyết của sở và 6 TTHC cấp huyện liên quan đến lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã có thời gian giải quyết trên 3 ngày. Để đạt được tiến độ và chất lượng như vậy, đơn vị luôn coi công tác cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm; gắn trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân làm công tác rà soát TTHC và coi đây là tiêu chí đánh giá vào công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 trong đơn vị.

Việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC của Lạng Sơn đã được chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt. Phát huy những cách làm này trong thời gian tới, tin rằng đến hết năm 2020, Lạng Sơn sẽ có thêm nhiều TTHC được giảm thời gian giải quyết và tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chính là đối tượng được thụ hưởng trực tiếp thành quả ấy.

MINH ĐỨC