Thứ hai,  13/07/2020

“Cần giảm thấp nhất hồ sơ thủ tục hành chính bị trả quá hạn”

LSO-Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh Lạng Sơn diễn ra vào chiều nay (3/7) do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo báo cáo của TTPVHCC, sau 6 tháng thành lập và đi vào hoạt động, Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết đối với 1.303 TTHC thuộc thẩm quyền của 17 sở, ban, ngành và Công ty Điện lực Lạng Sơn.

Đến hết tháng 6/2019, Trung tâm đã tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến 7.394 hồ sơ TTHC. Đơn vị đã trả kết quả đúng hạn 6.830 hồ sơ, đạt 99%; trả kết quả chậm hạn 71 hồ sơ, chiếm 1%; có 10.167 lượt hồ sơ được vận chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích 2 chiều từ các sở, ngành đến Trung tâm và ngược lại và 425 hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp qua dịch vụ bưu chính công ích từ người dân tới Trung tâm và ngược lại.


Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC; bàn biện pháp tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ Trung tâm và các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC những tháng đầu năm.

Đồng chí nhấn mạnh: Bên cạnh kết quả tích cực đạt được, Trung tâm vẫn còn trên 70 hồ sơ TTHC ở một số lĩnh vực trả kết quả chậm hẹn gây ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Vì thế, 6 tháng cuối năm, Trung tâm cần tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC, đảm bảo hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định, trả kết quả kịp thời cho tổ chức, cá nhân nhằm giảm thấp nhất số lượng hồ sơ trả kết quả chậm hẹn. Để đạt được điều này, Trung tâm và các sở, ngành cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng có hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử cùng các phần mềm hiện có, tăng cường tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính vào việc tiếp nhận, giải quyết trả kết quả hồ sơ TTHC.

Cùng đó, TTPVHCC cần tính toán lại cơ chế hoạt động và điều chỉnh, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ tiếp nhận, trả kết quả TTHC, tránh lãng phí nhân sự và tăng cường tổ chức học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC.

MINH ĐỨC