Thứ bảy,  07/12/2019

Cải cách thủ tục hành chính nhờ giải quyết “4 tại chỗ”

(LSO) – Theo phương thức “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả), thời gian gần đây, nhiều thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã được giải quyết ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh, mang lại lợi ích cho tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện.

Sở KH&ĐT hiện có 131 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Từ đầu năm 2019, sở là đơn vị tiên phong phối hợp với Trung tâm PVHCC tỉnh đưa 60/80 TTHC lĩnh vực đăng ký kinh doanh (ĐKKD) giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”. Với phương thức này, hồ sơ TTHC nộp đến sẽ được Phòng ĐKKD của sở tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả ngay tại quầy tiếp đón và giải quyết TTHC đặt tại Trung tâm PVHCC.

Bà Vy Thúy Nga, Trưởng Phòng ĐKKD, Sở KH & ĐT cho biết: Giải quyết hồ sơ TTHC chính theo phương thức “4 tại chỗ” là quy trình khép kín từ khâu nhận hồ sơ đến khi trả kết quả. Đơn cử như thủ tục “Đăng ký thành lập doanh nghiệp” thì sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận sẽ chuyển hồ sơ đến lãnh đạo phòng. Lãnh đạo phòng nhận và phân công cán bộ xử lý. Khi xử lý xong, hồ sơ được trình lại lãnh đạo phòng xem xét và chuyển thông tin hồ sơ đến cơ quan thuế đề nghị cấp mã số thuế doanh nghiệp. Ngay sau khi có mã số thuế, lãnh đạo Phòng ĐKKD ký quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho tổ chức. Nhờ cách làm này mà TTHC không phải qua nhiều khâu, giảm đáng kể thời gian giải quyết.

Đại diện doanh nghiệp thực hiện TTHC đăng ký doanh nghiệp theo phương thức “4 tại chỗ” tại Trung tâm PVHCC tỉnh

Từ đầu năm 2019 đến nay, trong 60 TTHC lĩnh vực ĐKKD giải quyết “4 tại chỗ” đã có 12 TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết từ 1 đến 3 ngày làm việc/thủ tục. Đơn cử như thủ tục: “Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh” giảm từ 3 ngày xuống còn 1 ngày, “Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)” giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày, “Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã” giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày… Với phương thức này, hầu hết hồ sơ TTHC lĩnh vực ĐKKD đều được trả kết quả đúng và sớm hơn hạn. Theo tổng hợp của Trung tâm PVHCC tỉnh, từ đầu năm 2019 đến nay, trung tâm đã trả kết quả 1.565/1.575 hồ sơ tiếp nhận thuộc lĩnh vực ĐKKD. Trong số hồ sơ đã trả kết quả có 1.388 hồ sơ trả trước hạn (chiếm 88,7%), 175 hồ sơ trả đúng hạn (chiếm 11,2%), chỉ có 2 hồ sơ trả quá hạn.

Như vậy có thể thấy, việc giải quyết TTHC theo phương thức “4 tại chỗ” mang lại cải cách đáng kể, nhất là giảm thời gian giải quyết, tạo sự minh bạch, công khai trong quy trình giải quyết, giúp tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hưởng lợi. Anh Cam Mạnh Dần, đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu TNH (thành phố Lạng Sơn) cho biết: “Việc giải quyết hồ sơ tại chỗ giúp chúng tôi không chỉ bớt thời gian chờ đợi mà trong quá trình thực hiện còn được từ cán bộ đến lãnh đạo ký duyệt thủ tục giải đáp tận tình, đầy đủ những thông tin cần thiết khi thực hiện. Tôi rất hài lòng với cách làm này”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 471/UBND-KSTT, trong đó có yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, lựa chọn các TTHC thực hiện giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”, hiện tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đang rà soát, lựa chọn các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của cấp phòng, đơn vị trực thuộc sở, UBND cấp huyện, có quy trình giải quyết và thành phần hồ sơ đơn giản, thời hạn giải quyết trong ngày hoặc dưới 3 ngày để đưa ra thực hiện “4 tại chỗ” tại bộ phận “một cửa” và Trung tâm PVHCC tỉnh. Ông Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh cho biết: Thời gian tới, Văn phòng tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện rà soát, lựa chọn đưa TTHC ra giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”. Trung tâm PVHCC sẽ tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để các cơ quan, đơn vị thực hiện “4 tại chỗ” trong giải quyết TTHC nhằm đem lại thuận tiện cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.

MINH ĐỨC