Thứ bảy,  07/12/2019

Tinh gọn đơn vị hành chính cấp xã

(LSO) – Nhằm tinh gọn đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2019 – 2021, tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp lại những ĐVHC cấp xã không đạt tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

   Giảm đơn vị hành chính cấp xã không đạt tiêu chuẩn

Bốn xã: Vân Mộng, Như Khuê, Xuân Tình, Nhượng Bạn (huyện Lộc Bình) đều là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn. Diện tích tự nhiên của từng xã chỉ từ 7,8 km2 đến 16,2 km2; mỗi xã chỉ có từ gần 1.300 người đến gần 2.000 người. Theo quy định, 4 xã này đều không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Qua rà soát, UBND huyện Lộc Bình đề xuất gộp 4 xã trên thành một xã, dự kiến lấy tên là xã Thống Nhất. Sau khi gộp, xã Thống Nhất sẽ có diện tích tự nhiên trên 47 km2 (đạt tỷ lệ 94,6% theo quy định), quy mô dân số đạt 6.791 người (đạt tỷ lệ 136% theo quy định). Ông Nguyễn Đặng Ân, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: Không riêng với 4 xã trên, giai đoạn 2019 – 2021, Lộc Bình phấn đấu sắp xếp 13 ĐVHC cấp xã thành 5 đơn vị, phấn đấu giảm từ 29 ĐVHC cấp xã xuống còn 21 ĐVHC cấp xã. Để thực hiện hiệu quả, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền; thực hiện các bước sắp xếp, kiện toàn bộ máy, cơ sở vật chất, cán bộ; quan tâm đầu tư đối với các ĐVHC cấp xã mới hình thành để đảm bảo ổn định, phát triển.

Người dân thị trấn Đồng Mỏ phát triển kinh tế từ sản xuất na

Hiện tại, Lạng Sơn có 220/226 ĐVHC cấp xã chưa đạt 100% cả 2 tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên. Đặc biệt có 40/226 ĐVHC cấp xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn. Thực hiện chỉ đạo của trung ương, năm 2019, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021. Theo đó, Lạng Sơn dự kiến thực hiện sắp xếp lại 51 ĐVHC cấp xã (6 thị trấn và 45 xã) thuộc 9 huyện thành 25 ĐVHC cấp xã mới, phấn đấu đến năm 2021, toàn tỉnh giảm được 26 ĐVHC cấp xã.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Phần lớn ĐVHC cấp xã trong tỉnh được thành lập từ năm 1945, các tiêu chí về quản lý đã không còn phù hợp do vậy sắp xếp lại là chủ trương, việc làm đúng đắn, phù hợp trong tình hình hiện nay. Việc sắp xếp lại là cần thiết bởi sẽ tinh gọn được phần lớn số xã có dân số ít, diện tích tự nhiên nhỏ hẹp; tinh gọn bộ máy, biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tạo sự thay đổi, tập trung nguồn lực phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong toàn tỉnh.

   Đồng bộ trong chỉ đạo và thực hiện

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp ĐVHC cấp xã, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện liên quan triển khai, thực hiện quy trình sắp xếp đúng quy định. Theo chức năng, nhiệm vụ, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, UBND các huyện liên quan đã và đang phối hợp triển khai các nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giải quyết chế độ chính sách với đội ngũ cán bộ dôi dư; đổi tên ĐVHC; phân loại đô thị; điều chỉnh địa giới hành chính; giải quyết cấp đổi, cấp mới các giấy tờ công dân; rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở, tài sản, cơ sở vật chất tại các ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp; đồng thời đảm bảo các điều kiện để ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp hoạt động ổn định.

Thành công lớn nhất của nhiệm vụ này là nhận được sự ủng hộ cao của cử tri và nhân dân. Qua lấy ý kiến cử tri thì từ 61,5% đến 100% cử tri tại 51 xã, thị trấn đồng ý phương án sắp xếp lại ĐVHC xã, thị trấn. Anh Hoàng Văn Đình, thôn Chàm Pháng, xã Quang Lang (Chi Lăng) cho biết: “Vừa qua, được các cấp, ngành tuyên truyền rõ mục đích, ý nghĩa nên tôi thấy việc sáp nhập xã Quang Lang vào thị trấn Đồng Mỏ là cần thiết. Chúng tôi mong muốn, sau sáp nhập thì quê hương sẽ phát triển, đổi mới hơn, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện”.

Với chủ trương đúng, hợp lòng dân, việc sắp xếp ĐVHC cấp xã là cần thiết và phù hợp trong tình hình hiện nay. Các cấp, ngành trong tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện tốt các bước để công tác này đạt tiến độ, hiệu quả như mong muốn.

Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC” quy định: Tiêu chuẩn xã miền núi, vùng cao có quy mô dân số từ 5.000 người và diện tích tự nhiên từ 50 km2 trở lên; xã không phải miền núi, vùng cao có quy mô dân số từ 8.000 người và diện tích tự nhiên từ 50 km2 trở lên; thị trấn có quy mô dân số từ 8.000 người và diện tích tự nhiên từ 14 km2 trở lên.

HÀ MY