Chủ nhật,  23/02/2020

Giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền Sở Nội vụ: Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân

(LSO) – Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Nội vụ đã tập trung rà soát, đề xuất giảm thời gian đối với những thủ tục hành chính (TTHC) có trên 3 ngày giải quyết trở lên. Qua đó, nhiều TTHC đã được rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Với 81 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở Nội vụ là một trong những cơ quan hành chính cấp tỉnh có nhiều TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định 1430/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 về phê duyệt Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, Sở Nội vụ đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung đề án, trong đó tập trung rà soát thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện đối với các TTHC có quy định về thời gian  giải quyết từ 3 ngày trở lên.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả hồ sơ TTHC lĩnh vực thi đua – khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ cho tổ chức, cá nhân

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Để thực hiện rà soát đạt hiệu quả, sở ưu tiên rà soát các TTHC chính có nhiều thành phần hồ sơ nhưng không mất nhiều thời gian chuẩn bị. Giám đốc sở trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC nói chung, rà soát TTHC nói riêng. Văn phòng sở là đầu mối đôn đốc, theo dõi, kiểm tra công tác rà soát đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Các phòng, đơn vị trực thuộc sở trực tiếp rà soát, tính toán lại toàn bộ quy trình thực hiện TTHC, thời gian chuẩn bị các thành phần hồ sơ để đề xuất giảm ít nhất 30% tổng thời gian giải quyết/TTHC liên quan đến lĩnh vực phòng, đơn vị phụ trách.

Từ khi triển khai rà soát vào đầu năm 2019 đến cuối quý I/2019, sở đã rà soát xong toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua đó, sở đề xuất cắt giảm từ 3 đến 20 ngày/TTHC, tương đương giảm từ 1.430 ngày xuống còn 1.138 ngày (giảm 312 ngày) đối với 45 TTHC ở 4 lĩnh vực gồm: tôn giáo; tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng và công tác thanh niên. Các TTHC được giảm nhiều thời gian giải quyết như: “Tặng thưởng bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề” giảm 20 ngày giải quyết, “Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh” giảm 10 ngày giải quyết… Qua thẩm định của cơ quan chuyên môn, ngày 26/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định 782/QĐ-UBND công bố danh mục 45 TTHC giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ. Đây cũng là đơn vị có số TTHC được giảm thời gian giải quyết nhiều nhất so với các sở, ngành tỉnh từ đầu năm 2019 đến nay.

Ngay sau khi có quyết định công bố, sở đã niêm yết công khai toàn bộ các TTHC được giảm thời gian giải quyết tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của sở, đồng thời niêm yết công khai và và đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định. Sau hơn 4 tháng triển khai, sở đã tiếp nhận, giải quyết gần 300 TTHC đã được công bố giảm thời gian, trong đó 100% TTHC được trả đúng và sớm hẹn. Ông Nguyễn Hữu Khuy, công chức Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng cho biết: “Tôi thường xuyên thực hiện các TTHC với Sở Nội vụ. Thời gian gần đây, nhiều TTHC đã được rút ngắn thời gian so với quy định, giúp đơn vị và bản thân tôi không phải chờ đợi lâu hoặc liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hỏi kết quả nhiều lần. Trong quá trình thực hiện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ rất chu đáo, nhiệt tình, thông tin sớm và kịp thời cho đơn vị tôi ngay sau khi có kế quả”.

Mặc dù đã nỗ lực giảm thời gian giải quyết nhưng hiện tại, Sở Nội vụ vẫn còn nhiều TTHC có thời gian giải quyết dài ngày, nhất là các TTHC lĩnh vực: tôn giáo, thi đua, khen thưởng… Ông Vũ Thanh Thụy, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ cho biết: Thời gian tới, văn phòng tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo sở chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác rà soát để đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết, trong đó tập trung vào các TTHC được đơn giản hóa về thành phần hồ sơ. Hiện tại, đơn vị có 29 TTHC được giải quyết ở dịch vụ công mức độ 4 và 52 TTHC giải quyết ở dịch vụ công mức độ 3. Sở sẽ tiếp tục tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 lên mức độ 4 để quy trình giải quyết TTHC ngày càng đơn giản, hiện đại, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, mang lại thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân.

MINH ĐỨC