Thứ hai,  17/02/2020

Củng cố, kiện toàn bộ phận một cửa các cấp: Dấu ấn công tác cải cách hành chính

(LSO) – Từ đầu năm 2019 đến nay, các cơ quan, đơn vị hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã tại Lạng Sơn đã củng cố, kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa). Sau củng cố, kiện toàn, việc  giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, cá nhân đã thuận lợi hơn. Kết quả này đã tạo dấu ấn tích cực trong công tác cải cách hành chính năm 2019.

Ông Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh cho biết: Thực hiện Nghị định 61/2018 ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 550/UBND-KSTT ngày 18/6/2018 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hành chính chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, con người để chuẩn bị cho việc kiện toàn, củng cố lại bộ phận một cửa. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. Sau các bước chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật lực, bắt đầu từ đầu năm 2019, các cấp hành chính trong tỉnh triển khai, thực hiện việc kiện toàn, củng cố bộ phận một cửa, đảm bảo đủ nhân lực và các điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn cá nhân thực hiện TTHC

Ở cấp tỉnh, tháng 1/2019, Trung tâm PVHCC tỉnh đã được thành lập và đi vào hoạt động với trụ sở khang trang, thiết bị hiện đại; thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC của 19 sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Trung tâm có ban giám đốc và cán bộ chuyên trách cùng các cán bộ, công chức, viên chức do các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị liên quan cử đến tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC. Đối với cấp huyện và cấp xã, việc kiện toàn, củng cố bắt đầu được thực hiện từ quý I/2019. Đến nay, 11/11 UBND cấp huyện đã kiện toàn, củng cố xong bộ phận một cửa theo quy định; cấp xã có 189/226 xã đã kiện toàn bộ phận một cửa. Các xã còn lại đang tiến hành rà soát, kiện toàn và hoàn thành trong quý III năm nay.

Người dân thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc

Sau khi được kiện toàn, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã có đủ số lượng cán bộ từ lãnh đạo đến công chức chuyên môn thực hiện việc giải quyết TTHC, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc là một ví dụ. Nếu trước tháng 8/2019, bộ phận một cửa xã chỉ có công chức tư pháp – hộ tịch và văn phòng – thống kê thường trực thì từ tháng 8/2019 đến nay đã được bố trí đủ 5 người gồm: lãnh đạo UBND xã và 4 công chức chuyên môn gồm: tư pháp – hộ tịch, văn phòng – thống kê, địa chính – xây dựng, văn hóa – xã hội trực tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC. Ông Hoàng Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: UBND xã đã phân công công chức đến làm việc và đầu tư hệ thống bàn ghế, các trang thiết bị như điện thoại, máy tính… phục vụ việc giải quyết TTHC cho dân. Lãnh đạo UBND xã cũng luân phiên thường trực tại đây (trừ công việc đột xuất, đi họp) để ký, xác nhận giấy tờ cho công dân. Từ khi kiện toàn đến nay, bộ phận đã tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả gần 500 hồ sơ TTHC, 100% hồ sơ được trả kết quả đúng và sớm hẹn.

Từ đầu năm 2019 đến nay, bộ phận một cửa các cấp trong toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả gần 250.000 hồ sơ TTHC, trong đó, giải quyết đúng và sớm hạn đạt 99,2% (tăng 0,8% so với cùng kỳ). Anh Hoàng Xuân Mạnh, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cho biết: “Tôi thường xuyên đến bộ phận một cửa phường chứng thực giấy tờ. Khác với những năm trước, sau khi cán bộ xử lý hồ sơ đều phải mang đến phòng lãnh đạo UBND phường ký khiến phải chờ đợi từ 15 đến 20 phút mới giải quyết xong thì những tháng gần đây, lãnh đạo UBND phường có mặt trực tiếp để ký duyệt hồ sơ nên sau vài phút đã giải quyết xong thủ tục”.

Để thực hiện nghiêm túc Nghị định 61/NĐ-CP, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiện toàn, củng cố bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn còn lại. Gắn với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ phận một cửa các cấp để bộ phận một cửa nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt nhu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân.

MINH ĐỨC