Thứ ba,  07/04/2020

Trả kết quả hồ sơ chậm hẹn: Cần nâng cao trách nhiệm trong giải quyết gắn với xin lỗi tổ chức, cá nhân

(LSO) – Mặc dù đã có quy định rất rõ về trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), nhưng từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh còn nhiều cơ quan, đơn vị hành chính thực hiện chưa tốt khiến hồ sơ bị chậm hẹn, không có văn bản xin lỗi người dân.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) tỉnh tiếp nhận gần 19.400 hồ sơ TTHC, trong đó đã trả kết quả quá hạn trên 1.100 hồ sơ. Trong tổng số hồ sơ trả quá hạn chỉ có một số hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở có thông báo bằng văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân. Số hồ sơ giải quyết và trả kết quả chậm hẹn còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị ngành TN&MT cấp huyện gần như không có văn bản xin lỗi người dân theo quy định.

Ông Phùng Văn T, khối 7, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn bức xúc: “Tôi thực hiện TTHC về đất đai mà khi cơ quan chức năng giải quyết chậm cũng không có thông tin phản hồi chứ chưa nói đến văn bản xin lỗi. Vì không được phản hồi nên 2 tháng nay, tôi phải đi lại rất nhiều lần hỏi kết quả hồ sơ, mất rất nhiều thời gian, công sức và ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt”. Ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở TN&MT cho biết: Thời gian tới, sở sẽ chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh ở cấp huyện thực hiện tốt việc ban hành thông báo bằng văn bản xin lỗi người dân, hộ gia đình khi trả kết quả hồ sơ quá hạn. Để hạn chế  việc giải quyết, trả kết quả chậm hẹn, các đơn vị trực thuộc sở phải nâng cao trình độ nghiệp vụ và gắn trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Không riêng ngành TN&MT, hầu hết các cơ quan, đơn vị hành chính khác, nhất là ở cấp huyện, cấp xã cũng đều không có văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân khi chậm trả kết quả hồ sơ TTHC. Theo tổng hợp từ Văn phòng UBND tỉnh, từ năm 2018 đến nay, các cơ quan, đơn vị hành chính từ tỉnh đến cấp xã, tiếp nhận và trả kết quả gần 152.000 hồ sơ TTHC, trong đó, giải quyết và trả kết quả quá hạn gần 1.500 hồ sơ. Trong số này, chỉ có trên 100 trường hợp chậm hẹn thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng có văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân. Số còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đều không có văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân. Có thể lấy ví dụ, từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã ban hành 93 thông báo, Sở Xây dựng ban hành 3 thông báo bằng văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: Chính phủ quy định rõ trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ TTHC và bắt buộc cơ quan, đơn vị hành chính phải xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết hồ sơ chậm hẹn là không chỉ nhằm yêu cầu các cơ quan, đơn vị hành chính các cấp giải quyết đúng quy định về trình tự, thời gian mà còn thực hiện tốt đạo đức văn hóa công vụ. Mặc dù đây là một việc làm nhỏ nhưng giúp tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt thông tin do cơ quan, đơn vị hành chính phản hồi khi giải quyết hồ sơ chậm. Chính vì thế, mỗi cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm trong giải quyết TTHC để hạn chế thấp nhất việc trả kết quả chậm phải xin lỗi tổ chức, cá nhân. Với trường hợp để xảy ra trả kết quả chậm hẹn phải thực hiện tốt việc xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định.

Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quy định rõ: cơ quan, đơn vị hành chính, cán bộ, công chức thực hiện đúng quy định, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC. Với những hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho bộ phận một cửa và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu phiếu có sẵn.

MINH ĐỨC