Chủ nhật,  23/02/2020

Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

LSO-Chiều nay (28/11), Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC) tỉnh kiểm tra việc thực hiện KLKCHC và thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).


Toàn cảnh cuộc kiểm tra 

Năm 2019, Sở NN&PTNT đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện KLKCHC; rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, quy định liên quan đến lề lối, chế độ làm việc, thực hiện KLKCHC.

Sở thành lập đoàn, xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc thực hiện KLKCHC được 9 phòng ban, đơn vị trực thuộc; giải quyết đúng và trước hạn gần 96% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); tiếp nhận và xử lý đúng thẩm quyền 1 đơn tố cáo và 16 đơn giải quyết chế độ công dân.

Trong thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao, từ đầu năm 2019 đến nay, sở được giao 178 nhiệm vụ. Sở đã hoàn thành đúng hạn 168 nhiệm vụ, 10 nhiệm vụ đang giải quyết; thực hiện có hiệu quả đối với 42 kế hoạch do sở ban hành từ đầu năm đến nay. Cán bộ, công chức, người lao động chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan, đạo đức văn hóa công vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, không uống rượu bia gây ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ; duy trì thường xuyên, đều đặn việc đeo thẻ công chức, viên chức…

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện KLKCHC của Sở NN&PTNT. Đồng thời đề nghị: Thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thực hiện KLKCHC; người đứng đầu đơn vị cần tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện KLKCHC; quan tâm chỉ đạo, đôn đốc việc chấp hành thực hiện KLKCHC gắn với các phong trào thi đua, khen thưởng trong đơn vị. Sở cần tiếp tục tăng cường kiểm tra thực hiện KLKCHC các đơn vị trực thuộc; tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 vào giải quyết TTHC…

MINH ĐỨC - THÙY DUNG