Thứ hai,  18/01/2021

Dồn lực sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

(LSO) – Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong tháng 12/2019, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở tại Lạng Sơn dồn lực chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện để các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã mới đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2020. 

Thực hiện chỉ đạo của trung ương, năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tích cực thực hiện các bước sắp xếp lại ĐVHC cấp xã. Theo đó, năm 2019, Lạng Sơn đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép sắp xếp lại các ĐVHC cấp xã không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Ngày 21/11/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 818 về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Lạng Sơn có 51 ĐVHC cấp xã được sắp xếp lại thành 25 ĐVHC cấp xã (6 thị trấn, 19 xã) mới, để toàn tỉnh giảm từ 226 ĐVHC cấp xã xuống còn 200 ĐVHC cấp xã. Nghị quyết 818 yêu cầu từ 0 giờ 1/1/2020, 25 ĐVHC cấp xã mới đi vào hoạt động.

Công chức xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng trao đổi chuyên môn tại trụ sở đơn vị hành chính mới

Để đảm bảo yêu cầu này, cuối năm 2019, các cấp, ngành trong tỉnh đã dồn lực thực hiện nhiều nhiệm vụ, công việc để các ĐVHC cấp xã mới đi vào hoạt động. Cụ thể trong nửa đầu tháng 12/2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về triển khai Nghị quyết 818. Trong nửa cuối tháng 12/2019, UBND cấp huyện hoàn thành việc xây dựng triển khai và tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 818. Cùng thời gian này, các xã, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp hoàn thành việc tổ chức tổng kết, đánh giá, tổ chức cơ sở đảng, đánh giá, cán bộ, công chức, đảng viên năm 2019; kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện thống kê, kiểm kê tài liệu, tài sản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận; thông báo địa điểm trụ sở, thay đổi con dấu của ĐVHC xã, thị trấn mới. Ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Sau các bước thực hiện đúng quy định, kịp thời, hiệu quả, từ ngày 1/1/2020, bộ máy tổ chức của 25/25 ĐVHC cấp xã mới đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn ổn định, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh.

Có mặt tại UBND xã Bình Trung (Cao Lộc) vào sáng 3/1/2020, chúng tôi chứng kiến cán bộ, công chức xã ở từng bộ phận vẫn làm việc ổn định như thời điểm trước khi sắp xếp. Người dân đến đăng ký khai sinh, đăng ký hộ khẩu đều được giải quyết nhanh chóng. Theo Nghị quyết 818, từ ngày 1/1/2020, xã Bình Trung là ĐVHC mới trên cơ sở nhập toàn bộ gần 9 km2 và gần 1.100 nhân khẩu của xã Song Giáp. Hiện tại, xã rộng hơn 24 km2 có hơn 3.300 nhân khẩu. Ông Vương Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Bình Trung cho biết: Để bộ máy tổ chức của xã và đời sống người dân không bị xáo trộn, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể tích cực phát huy vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình trong thực hiện công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Xã sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan lên kế hoạch và chuyển đổi giấy tờ như sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho người dân.

Sau khi thực hiện xong công tác thống kê, bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc, hồ sơ, tài liệu liên quan hiện tại, các ĐVHC cấp xã mới đang tiếp tục thực hiện các phần việc còn lại sau khi đi vào hoạt động như thông qua các nghị quyết, quyết định về nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 – 2021 đảm bảo xong trước ngày 10/1/2020; thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ cho các cơ quan, tổ chức và công dân tại các ĐVHC cấp xã mới.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức cùng sự đồng thuận, nhất trí cao từ phía người dân, tin  rằng các ĐVHC xã, thị trấn mới sẽ hoạt động ổn định, phát huy hiệu lực, hiệu quả.


Vì một đơn vị hành chính cấp xã hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả

Ông Lương Trọng Quỳnh, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình: Tập trung lãnh đạo để ĐVHC cấp xã mới hoạt động liên tục ổn định.

Trước ngày 1/1/2020, Lộc Bình có 29 ĐVHC cấp xã với 1.000 km2 và 8,5 vạn người. Trước thực tế việc phân chia ĐVHC cấp xã không đồng đều, có những xã có diện tích rất nhỏ hoặc chỉ 3 thôn bản với trên 150 hộ dân/xã, cấp ủy, chính quyền huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành trong huyện rà soát và thực hiện các bước đề xuất sắp xếp lại đối với 13 ĐVHC cấp xã. Qua các bước xây dựng đề án, huyện được cấp có thẩm quyền quyết định sắp xếp lại đối với 13 ĐVHC cấp xã không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và từ ngày 1/1/2020 đến nay, toàn huyện chỉ còn 21 ĐVHC cấp xã (19 xã, 2 thị trấn), giảm 8 ĐVHC cấp xã. Để các ĐVHC cấp xã mới sau sắp xếp, kiện toàn đi vào hoạt động ổn định về bộ máy, tổ chức; ổn định đời sống của nhân dân, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn, cấp ủy huyện đã lãnh đạo các cấp, ngành trong huyện thực hiện các phần việc như: tuyên truyền đến cán bộ, công chức và người dân về ý nghĩa, mục đích của việc sắp xếp ĐVHC cấp xã; nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; tiếp nhận, bàn giao cơ sở vật chất tại ĐVHC cấp xã mới; chuyển đổi giấy tờ cho tổ chức, công dân… Hiện nay, những công việc này đang được  thực hiện tích cực.

Bà Bành Thị Huyền, Chủ tịch UBND xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng: Sắp xếp hợp lý nhân sự để không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn tại ĐVHC xã mới.

Xã Bắc Việt được thành lập mới trên cơ sở sắp xếp lại xã Tân Lang, Trùng Quán và Tân Việt. Sau khi thành lập, xã có diện tích tự nhiên là 37,8 km2 và quy mô dân số 2.989 người sinh sống tại 15 thôn bản. Theo chỉ đạo của cấp trên, từ ngày 1/1/2020, tổ chức bộ máy của xã bắt đầu đi vào hoạt động. Hiện tại, xã có 31 cán bộ, công chức làm việc, trong đó, nhiều bộ phận chuyên môn như: tư pháp – hộ tịch, địa chính – xây dựng, văn hóa – xã hội, văn phòng – thống kê bị dôi dư công chức. Để công tác chuyên môn ổn định, không bị xáo trộn, không ảnh hưởng đến giải quyết công việc hành chính liên quan đến tổ chức, người dân, những ngày này, cùng với việc tiến hành rà soát, thống kê hồ sơ tài liệu, thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất UBND xã đã và đang bố trí, phân công, phân việc cụ thể cho từng công chức chuyên môn. Các công chức được giao nhiệm vụ đang thực hiện rà soát, nắm đặc điểm tình hình, dân cư, an ninh trật tự tại các thôn bản; tiếp tục giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tiếp nhận, bàn giao, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ để bắt tay ngay vào công việc.

Bà Đặng Thị Nhự, người dân thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng: “Tin tưởng đơn vị hành chính mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Từ ngày 1/1/2020, thị trấn Đồng Mỏ là đơn vị hành chính mới trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Quang Lang vào thị trấn. Qua tuyên truyền, chúng tôi được biết: sau sáp nhập, thị trấn Đồng Mỏ hiện có diện tích tự nhiên gần 36 km2 và dân số trên 14.000 người. Như vậy, diện tích của thị trấn tăng gấp 7 lần và dân số tăng gần 2 lần so với trước. Tôi tin tưởng rằng, sau khi sáp nhập, với đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực và trách nhiệm cao như hiện nay và sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân chắc chắn đơn vị hành chính mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Là người cao tuổi có uy tín ở thị trấn, tôi sẽ tích cực bảo ban con cháu và nhân dân trong khu phố chấp hành tốt chủ trương, chính sách, xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa để góp phần xây dựng thị trấn phát triển.

MINH ĐỨC