Thứ sáu,  24/01/2020

Nỗ lực thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”

(LSO) – Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, những năm qua, đặc biệt là năm 2019, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” nhằm tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện.

Hiện tại, toàn tỉnh có 1.721 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị hành chính 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), trong đó  có 1.598 được thực hiện theo cơ chế “một cửa” (1.293 TTHC cấp tỉnh, 221 TTHC cấp huyện, 84 TTHC cấp xã), chiếm gần 93% tổng số TTHC đang giải quyết tại 3 cấp, tăng 21% so với năm 2018. Về cơ chế “một cửa liên thông”, hết năm 2019, các cơ quan, đơn vị hành chính liên quan đã thực hiện đối với các thủ tục: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh và giải quyết TTHC theo quy trình liên thông đối với các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Có được kết quả này, từ năm 2018 đến nay, các cấp, ngành trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Nghị định số 61 ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC như tích cực chỉ đạo, rà soát, lập hồ sơ trình công bố, công khai TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”. Hết năm 2019, cấp tỉnh có 18 cơ quan và 11 huyện, thành phố có TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”. Sau hơn 1 năm thực hiện cho thấy: cơ bản các cơ quan, đơn vị hành chính thực hiện tốt cơ chế này.

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019, đơn vị có 100% TTHC (131/131 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết được giải quyết theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, trong đó, 214 TTHC thực hiện giải quyết theo cơ chế “một cửa” và 7 TTHC thực hiện giải quyết theo cơ chế “một cửa liên thông”. Đây là một trong những cơ quan hành chính cấp tỉnh đạt tỷ lệ cao số TTHC thuộc thẩm quyền được thực hiện theo hai cơ chế này. Anh Vy Văn Quản, công chức Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Nhờ tích cực chỉ đạo, rà soát và lựa chọn đưa TTHC ra thực hiện theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, đến nay, sở không còn TTHC nào thực hiện tại phòng chuyên môn, rườm rà quy trình thực hiện mà vẫn đảm bảo tăng tỷ lệ hồ sơ trả kết quả sớm và đúng hạn. Thể hiện rõ nhất là năm 2019, đơn vị giải quyết gần 2.000 hồ sơ thì có tới 99,8% hồ sơ trả đúng và sớm hạn, chỉ có 0,2% hồ sơ trả quá hạn.

Có thể thấy: việc tăng cường đưa TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” đã đem lại hiệu quả tích cực trong  cải cách TTHC đó là TTHC, được quản lý tập trung; việc giải quyết TTHC được kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và đúng quy định, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị hành chính có thẩm quyền. Cái lợi hơn cả là tổ chức, cá nhân chỉ việc đến bộ phận “một cửa” để nộp hồ sơ và nhận kết quả thay vì phải liên hệ và làm việc với nhiều phòng, ban liên quan. Nhờ cơ chế này, năm 2019, tỷ lệ hồ sơ TTHC được trả kết quả đúng hạn  tăng so với năm trước. Cụ thể năm bộ phận “một cửa” các cấp trên địa bàn toàn tỉnh tiếp nhận trên 458.000 hồ sơ; trong đó, 99% hồ sơ giải quyết đúng hạn, tăng 1,9% so với năm 2018. Anh Lâm Thành Trung, khối 6, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn cho biết: Trước đây, để thực hiện 1 TTHC về đất đai thì tốn nhiều thời gian, công sức đến UBND phường, rồi mới qua bộ phận “một cửa” thành phố để nộp. Nay chỉ cần có hồ sơ hợp lệ là có thể nộp tại “một cửa” thành phố nên đơn giản hơn rất nhiều. Quy trình giải quyết được niêm yết công khai nên không lo bị cán bộ gây phiền hà.

Theo lãnh đạo Phòng Kiểm soát TTHC, thời gian tới, cùng với đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, lựa chọn đề xuất đưa TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” nhằm đạt mục tiêu 100% TTHC có điều kiện được thực hiện theo cơ chế này thì phòng sẽ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát bộ phận “một cửa” các cấp thực hiện đúng quy định trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

MINH ĐỨC