Thứ hai,  06/04/2020

Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Cần chủ động, vì lợi ích chung

(LSO) – Trong khi việc thực hiện rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC có thời hạn trên 3 ngày đang ở giai đoạn nước rút nhưng trong tỉnh vẫn còn một số sở, ngành thiếu chủ động và lơ là trong thực hiện nhiệm vụ này gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 1.740 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền, trong đó, có 1.561 TTHC có thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên (1.296 TTHC cấp tỉnh, 210 TTHC cấp huyện, 55 TTHC cấp xã). Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2020 đặt ra mục tiêu: hết năm 2020, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh hoàn thành việc rà soát 100% TTHC có quy định về thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện. Hết năm 2019, toàn tỉnh đã có 16 sở, ban, ngành rà soát, đề xuất phê duyệt cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện đối với 349 TTHC có thời gian giải quyết từ 3 ngày trở lên (305 TTHC cấp tỉnh, 30 TTHC cấp huyện, 14 TTHC cấp xã) với tổng số thời gian tiết kiệm 1.834/5.939 ngày, đạt tỷ lệ cắt giảm 31%.

Cán bộ UBND phường Hoàng Văn Thụ (thành phố Lạng Sơn) hướng dẫn người dân thực hiện TTHC

Bên cạnh kết quả trên, trong tỉnh còn một số sở, ngành thiếu chủ động và còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ này. Cụ thể, đến hết năm 2019, toàn tỉnh còn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Thanh tra tỉnh chưa thực hiện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã rà soát và trình cắt giảm nhưng số lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Ví dụ như đối với Sở GD&ĐT có 124 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã thì có tới 100 TTHC có thời hạn 3 ngày giải quyết trở lên. Tuy nhiên, từ khi thực hiện đề án cải cách TTHC, đơn vị mới rà soát được 19/100 thủ tục và đề nghị cắt giảm thời giai giải quyết được 5 thủ tục; còn 81 TTHC trên 3 ngày giải quyết chưa được rà soát. Hay như sở VHTT&DL có gần 100 TTHC trên 3 ngày giải quyết nhưng đến nay chưa rà soát được TTHC nào và mới lựa chọn đề xuất rà soát 17 TTHC trong năm 2020…

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Hạn chế của các sở, ngành trên làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh. Sự chậm trễ này đồng nghĩa với việc TTHC chưa được cải cách, chưa giảm thời gian, còn gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện. Nguyên nhân là do các cơ quan, đơn vị đó thực hiện không nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị không quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện trong đơn vị. Cán bộ đầu mối chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn rà soát, đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết TTHC.

Trước thực tế này, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị 4 sở, ngành trên khẩn trương rà soát, tổng hợp toàn bộ các TTHC có quy định về thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên và đề xuất TTHC đưa vào kế hoạch rà soát năm 2020. Theo đó, từ tháng 1/2020 đến nay, các cơ quan, đơn vị trên đang triển khai thực hiện. Ông Hoàng Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết: Trước mắt, sở sẽ nhanh chóng họp triển khai, giao nhiệm vụ cho từng phòng chuyên môn và cá nhân có liên quan; chỉ đạo khẩn trương rà soát 100% TTHC có 3 ngày trở lên, qua đó ưu tiên đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết với các TTHC có vướng mắc, bất cập hoặc chưa quy định rõ ràng thời gian thực hiện ở các khâu. Ông Bế Đoàn Trọng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết: Ngay sau khi nhận được công văn đôn đốc của Văn phòng UBND tỉnh, sở đã lựa chọn, đề xuất rà soát 81/81 TTHC còn lại có trên 3 ngày giải quyết để tiến hành rà soát trong năm nay. Đơn vị sẽ chủ động thực hiện từ đầu năm để nhiệm vụ này được thực hiện hiệu quả hơn trước.

Năm 2020 là năm kết thúc đề án cải cách TTHC tỉnh, toàn tỉnh còn nhiều TTHC có thời gian giải quyết lâu, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề án, có thêm nhiều TTHC được giảm thời gian giải quyết thì ngay từ bây giờ, không chỉ các cơ quan, đơn vị còn hạn chế mà các cấp, ngành trong tỉnh cần chủ động, quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa việc rà soát các TTHC có thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên.

MINH ĐỨC