Thứ hai,  30/03/2020

Tinh giản đầu mối thuộc các sở, ban, ngành: Còn đó những khó khăn

(LSO) – Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy (TCBM) thuộc các sở, ban, ngành tỉnh nhưng kết quả đạt được của công tác này tại Lạng Sơn còn khá khiêm tốn. Nguyên nhân là do còn những yếu tố chủ quan, khách quan tác động.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp TCBM của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ năm 2018 đến hết năm 2019, cả tỉnh sắp xếp và giảm được 142 phòng chuyên môn và tương đương xuống còn 129 phòng (giảm 13 phòng); giảm từ 15 chi cục, tổ chức hành chính xuống còn 14 đơn vị (giảm 1 đơn vị); giảm từ 120 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc xuống còn 94 đơn vị (giảm 26 đơn vị).

Công chức và cán bộ biệt phái Phòng Báo chí Xuất bản (Sở TT&TT) thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Bà Đường Ngọc Xuyên, Trưởng Phòng Tổ chức biên chế và Phi Chính phủ (Sở Nội vụ) cho biết: Những kết quả trên đây còn khá khiêm tốn so với yêu cầu của tỉnh về việc tinh giản TCBM thuộc các sở, ban, ngành tỉnh. Công tác này cũng còn một số hạn chế, khó khăn nhất định. Cụ thể là việc sắp xếp TCBM chưa thực sự đồng bộ, thống nhất. TCBM thuộc các sở, ban, ngành tỉnh chưa thực sự tinh gọn, vẫn còn nhiều đầu mối, có số lượng biên chế ít chỉ 2 hoặc 3 người/phòng chuyên môn và tương đương hoặc có số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phòng chưa phù hợp. Thực tế này xảy ra tại một số đơn vị sở như: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Ngoại vụ,  Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh… Nguyên nhân khách quan là do số lượng biên chế ngày càng giảm; chức năng, nhiệm vụ một số phòng, ban không tương đồng. Nguyên nhân chủ quan do một số sở, ban, ngành chưa quyết tâm, quyết liệt trong việc đề xuất, tham mưu sắp xếp lại TCBM, nhiều nội dung thực hiện theo sự chỉ đạo của tỉnh…

Ghi nhận tại Sở TT&TT cho thấy, hiện tại sở chỉ có 23 biên chế,  mỗi phòng chuyên môn chỉ có 4 biên chế làm việc. Thực hiện chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, từ năm 2018 đơn vị đã sắp xếp lại phòng chuyên môn; theo đó, giải thể Phòng Kế hoạch – Tài chính, chuyển giao nhiệm vụ sang Văn phòng. Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở TT&TT cho biết: Để tiếp tục thực hiện tinh giản đầu mối thì đơn vị sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là biên chế ít, còn thiếu 8 chỉ tiêu giao. Thứ hai là do các phòng có chức năng, nhiệm vụ khác biệt, nếu sáp nhập lại sẽ khó triển khai thực hiện nhiệm vụ. Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, sở tiếp tục điều chỉnh biên chế giữa các phòng, biệt phái thêm viên chức từ Trung tâm công nghệ TT&TT (đơn vị sự nghiệp trực thuộc) đến làm việc tại các phòng chuyên môn.

Theo số liệu Sở Nội vụ cung cấp, năm 2019, số lượng người làm việc tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh được giao là 6.285 chỉ tiêu, giảm 519 chỉ tiêu so với năm 2018, thực tế có mặt là 5.659 người. Trong đó, biên chế công chức được giao là 1.115, giảm 124 biên chế so với 2018, số biên chế có mặt là 1.017 người. Như vậy, trong điều kiện biên chế ngày càng giảm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ổn định TCBM và hoạt động của các sở, ban, ngành tỉnh theo chiều sâu, toàn diện, tránh tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ để tinh gọn bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Thiết nghĩ việc làm còn nhiều khó khăn nhưng không thể không làm. Bà Đường Ngọc Xuyên nhấn mạnh: Để làm được việc này, thời gian tới, các sở, ban, ngành cần tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình TCBM trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp đảm bảo theo đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Sở Nội vụ sẽ hướng dẫn quy trình sắp xếp và đôn đốc các sở, ban, ngành triển khai thực hiện.

Theo quy định hiện hành: cấp phòng (trừ thanh tra sở) có tối thiểu 5 biên chế; chi cục thuộc sở có tối thiểu 12 biên chế; phòng dưới 8 biên chế có 1 phó trưởng phòng, từ 8 đến 14 biên chế có không quá 2 phó trưởng phòng, từ 15 biên chế trở lên có không quá 3 phó trưởng phòng.

MINH ĐỨC