Thứ hai,  30/03/2020

Thành phố Lạng Sơn: Siết chặt kỷ cương trong thực thi công vụ

(LSO) – Nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, những năm qua, thành phố Lạng Sơn siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC) bằng nhiều biện pháp thiết thực, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

   Tăng cường tuyên truyền gắn với kiểm tra

Trong 2 năm gần đây, UBND thành phố chỉ đạo tăng cường tuyên truyền gắn với kiểm tra việc KLKCHC tại các cơ quan, đơn vị. Việc tuyên truyền KLKCHC được thông qua các hình thức như: hội nghị, các cuộc họp từ cấp thành phố đến xã, phường, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ); qua hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử từ cấp thành phố đến xã, phường. Nội dung tuyên truyền là các văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện KLKCHC, văn hóa công sở, ứng xử, giao tiếp trong cơ quan, đơn vị hành chính. Gắn với tuyên truyền, công tác kiểm tra cũng được đẩy mạnh, trong đó, chủ yếu là kiểm tra đột xuất. Nội dung tập trung vào kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện các nội quy, quy chế làm việc, chi tiêu nội bộ, dân chủ ở cơ sở; kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao; công tác giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân… Đối với CBCCVC, NLĐ, thì được kiểm tra việc chấp hành giờ giấc hành chính, đeo thẻ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và việc ứng xử, giao tiếp với người dân, doanh nghiệp…

Công chức UBND thành phố tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Riêng năm 2019, đoàn kiểm tra KLKCHC của thành phố đã kiểm tra đột xuất 6 đợt với 49 cơ quan, đơn vị, phường, xã. Trong số đó, trên 50% số cơ quan, đơn vị được kiểm tra 2 đến 3 lần, phát hiện và lập biên bản 20 trường hợp. Từ đầu năm 2020 đến nay, đoàn đã kiểm tra đột xuất 13 cơ quan, đơn vị, phường, xã và không phát hiện trường hợp nào vi phạm KLKCHC.

Bà Ngô Bích Hợp, Trưởng Phòng Nội vụ thành phố cho biết: Qua tuyên truyền, kiểm tra, 100% cơ quan, đơn vị, phường xã đã ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch. Đội ngũ CBCCVC, NLĐ sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, thực hiện nghiêm chỉnh quy tắc ứng xử, giao tiếp trong thực thi công vụ, 2 năm gần đây, không có cá nhân nào vi phạm đến mức độ phải xem xét đề nghị kỷ luật.

   Không bình xét thi đua các trường hợp vi phạm KLKCHC

Cùng giải pháp trên, 2 năm gần đây, UBND thành phố còn chỉ đạo kiên quyết không bình xét thi đua khen thưởng (TĐKT) đối với các trường hợp vi phạm KLKCHC. Theo đó, toàn bộ CBCCVC, NLĐ vi phạm KLKCHC như: không hoàn thành nhiệm vụ; có thái độ ứng xử, giao tiếp không đúng mực, thiếu văn hóa; uống rượu, bia hoặc không đeo thẻ CCVC trong thực thi nhiệm vụ; vắng mặt tại cơ quan, đơn vị không có lý do nếu bị phát hiện qua các đợt kiểm tra hoặc bị tổ chức, cá nhân phản ánh thì Hội đồng TĐKT thành phố không bình xét thi đua. Riêng trong năm 2019, qua rà soát, đối chiếu danh sách đề nghị khen thưởng, Hội đồng TĐKT thành phố đã phát hiện và loại khỏi danh sách bình xét TĐKT 3 người đã từng vi phạm KLKCH trong năm.

Chị Đỗ Thị Thu Huyền, khối 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn cho biết: Tôi thường xuyên thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, chứng thực, đăng ký kinh doanh. Hai năm gần đây, tôi nhận thấy CBCC của thành phố và phường thực hiện rất đúng giờ giấc làm việc, đeo thẻ khi làm nhiệm vụ giúp người dân dễ tìm hiểu tên, chức vụ. Bên cạnh đó còn giao tiếp có văn hóa, không gây phiền hà cho người dân.

Ông Lê Trí Thức, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Việc siết chặt KLKCHC đã tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Đơn cử năm 2019, thành phố hoàn thành 18/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành tốt và xuất sắc 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh giao; giải quyết được 98,5% đơn khiếu nại, tố cáo, tăng 1,7% so với năm 2018, vượt 2,5% so với kế hoạch; trên 99% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng và sớm hẹn; từ năm 2017 đến 2019, thành phố luôn là đơn vị đứng đầu trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các huyện, thành phố.

Được biết thời gian tới, ngoài những biện pháp siết chặt KLKCHC trên đây, UBND thành phố Lạng Sơn sẽ chỉ đạo tăng cường vai trò làm gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm KLKCHC.

HÀ MY