Chủ nhật,  05/07/2020

Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai: Còn những điểm “nghẽn”

(LSO) – Thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai là một trong những TTHC liên quan sát sườn với doanh nghiệp, người dân, thường xuyên phát sinh nhiều hồ sơ. Trong thực tế, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hồ sơ TTHC đất đai bị trả kết quả chậm hẹn, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của tổ chức, cá nhân.

   4,9% hồ sơ bị trả kết quả chậm hẹn

Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tiếp nhận 29.003 hồ sơ TTHC về đất đai, trong đó đã giải quyết 27.416 hồ sơ. Trong tổng số hồ sơ đã giải quyết, có 26.070 hồ sơ trả đúng hạn, chiếm 95,1 %; còn 1.346 hồ sơ chậm hạn, chiếm 4,9 %. Như vậy, tỷ lệ hồ sơ TTHC về đất đai bị trả kết quả chậm hẹn vẫn còn tương đối cao so với kết quả trả quá hạn đối với TTHC ở các lĩnh vực khác, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân. Bà H.T.T, thị trấn Cao Lộc cho biết: Trong năm, tôi thực hiện thủ tục “Đính chính giấy chứng nhận đã cấp” nhưng hồ sơ bị trả kết quả chậm hẹn so với thời gian quy định. Không được trả kết quả đúng hẹn khiến tôi phải đi lại nhiều lần, rất mất thời gian và công sức. Hơn nữa là ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục liên quan khác.

Người dân thực hiện TTHC về đất đai tại Trung tâm tiếp nhận trả kết quả, UBND thành phố Lạng Sơn

Qua tìm hiểu được biết, còn có những điểm “nghẽn” trong quá trình giải quyết dẫn đến việc còn nhiều hồ sơ TTHC về đất đai bị trả kết quả chậm hẹn. Về khách quan là do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chậm bổ sung hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đã được thông báo. Số lượng hồ sơ phát sinh nhiều trong khi cán bộ thực hiện công tác giải quyết hồ sơ về đất đai còn ít, chưa tương xứng với thực tế yêu cầu công việc. Do tài liệu, hồ sơ địa chính biến động nhiều, mất thời gian trong quá trình thẩm tra, xác minh; cán bộ phải xuống cơ sở thẩm định tại các xã vùng sâu vùng xa, đường đi lại khó khăn phần nào ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết TTHC.  Về nguyên nhân chủ quan là do công tác phối hợp giải quyết hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chưa kịp thời; ý thức trách nhiệm của một số viên chức, người lao động chưa cao trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết hồ sơ TTHC về đất đai.

   Quyết tâm giảm hồ sơ quá hạn

Bà Lương Thị Thủy, quyền Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ), Sở TN&MT cho biết: Để khắc phục những hạn chế trên đây, năm 2020, chúng tôi quyết tâm giảm thiểu số lượng hồ sơ TTHC đất đai bị trả quá hạn. Đơn vị đã có những định hướng, giải pháp thực hiện cụ thể, đó là đẩy mạnh hiện đại hóa quy trình giải quyết hồ sơ; siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn địa chính đối với công chức địa chính cấp xã; tăng cường tuyên truyền tổ chức, cá nhân tích cực ứng dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện TTHC về đất đai và tiếp tục hỗ trợ các huyện, thành phố tồn đọng nhiều hồ sơ quá hạn.

Ngay từ đầu năm 2020, những giải pháp trên đây đã được Sở TN&MT triển khai thực hiện, qua đây, tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC về đất đai đã có cải thiện nhất định, tỷ lệ hồ sơ trả quá hạn 2 tháng đầu năm giảm xuống chỉ còn dưới 3%. Đơn cử như tại Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ hồ sơ trả quá hạn giảm trên 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể riêng năm 2019, đơn vị tiếp nhận 10.052 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 9.787 hồ sơ, có 421 hồ sơ trả kết quả chậm hẹn, chiếm 4,3%. Hai tháng đầu năm 2020, tỷ lệ hồ sơ bị trả chậm chỉ còn 15/1.625 hồ sơ đã trả kết quả, chiếm 0,9%, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2019. Ông Ngô Mạnh Hà, Giám đốc chi nhánh cho biết: Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2020, đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sát với tình hình thực tế; kịp thời trích lục bàn đồ, trích đo địa chính các khu đất; huy động cán bộ đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, thậm chí làm việc cả thứ bảy và chủ nhật để giải quyết kịp thời, đúng tiến độ công việc, nhất là với những hồ sơ cận ngày trả kết quả…

Như vậy có thể thấy, những giải pháp trên đây bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc khắc phục những điểm “nghẽn” của quá trình giải quyết hồ sơ TTHC về đất đai. Tin tưởng rằng với quyết tâm, nỗ lực cao của ngành, thời gian tới, số lượng hồ sơ đất đai bị trả chậm sẽ giảm ở mức thấp nhất, đem lại thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân.

MINH ĐỨC