Thứ bảy,  06/03/2021

Hỗ trợ doanh nghiệp, người dân nộp hồ sơ trực tuyến trong mùa dịch

(LSO) – Nhằm đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) diễn ra bình thường, ổn định trong mùa dịch Covid – 19, nhất là trong những ngày thực hiện cách ly xã hội, các cơ quan, đơn vị hành chính tại Lạng Sơn đã có nhiều cách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến và qua bưu điện.

   Cán bộ “một cửa” hướng dẫn trực tiếp

Trong những tháng gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, việc tiếp xúc trực tiếp để nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC giữa cán bộ và người dân, doanh nghiệp cũng  hạn chế. Nhất là từ ngày 1/4, tỉnh Lạng Sơn thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh “về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19” việc tiếp xúc trực tiếp để giao dịch hồ sơ TTHC đã tạm dừng tại tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính các cấp. Thay vào đó tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử (DVCTT – MCĐT) hoặc dịch vụ bưu chính công ích (BCCI). Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết: Để việc giải quyết TTHC diễn ra bình thường trong mùa dịch và những ngày cách ly xã hội, Sở TT&TT  phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ điện tử, luân chuyển hồ sơ, kết quả qua bưu điện như: đảm bảo đường truyền, có nhiều biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục…

Nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện quy trình nộp hồ sơ trực tuyến

Một trong những hình thức hỗ trợ đó là tất cả 19 sở, ban, ngành có TTHC và phần lớn bộ phận một cửa cấp huyện đều cử cán bộ, công chức “một cửa” tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân qua điện thoại, email, tin nhắn cách nộp hồ sơ điện tử. Chị Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng bộ phận “một cửa” UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: “Từ ngày 1/4 đến nay, chúng tôi liên tục hướng dẫn qua điện thoại, email, zalo cho các tổ chức, cá nhân cách nộp hồ sơ trực tuyến và nộp qua bưu điện… Sau khi được hướng dẫn, cung cấp thông tin đầy đủ, đa số tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ điện tử thành công. Từ ngày 1 đến 15/4, bộ phận đã tiếp nhận được 30 hồ sơ trực tuyến và qua bưu điện”.

   Công khai quy trình thực hiện

Bên cạnh việc hỗ trợ từ cán bộ, cơ quan, từ ngày 1/4/2020, các cơ quan, đơn vị hành chính còn tăng cường thông tin, tuyên truyền; niêm yết quy trình hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến tại trụ sở, bộ phận “một cửa” và website của đơn vị như các sở: Nội vụ, Công thương, Tư pháp, TT&TT, Y tế, Tư pháp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh… Các huyện, thành phố gửi văn bản thông báo và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, qua dịch vụ BCCI đến từng xã, phường, thị trấn để tuyên truyền đến tổ chức, người dân. Trên cổng thông tin điện tử tỉnh công khai đầy đủ thông tin của 1.740 DVCTT; có video, hình ảnh giới thiệu quy trình thực hiện DVCTT; tại mỗi TTHC thực hiện dịch vụ đều cung cấp và cho phép tổ chức, cá nhân in phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hoặc đặt câu hỏi khi cần hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ… Bưu điện tỉnh cũng tăng cường thông báo, giới thiệu các dịch vụ chuyển hồ sơ, trả kết quả qua bưu điện đến khách hàng. Anh Hoàng Minh Thiện, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn cho biết: Mặc dù cách ly xã hội nhưng tôi vẫn có thể nộp hồ sơ TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp thành công qua dịch vụ công. Ban đầu, tôi khá lúng túng nhưng tìm hiểu thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và được cán bộ hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký, lựa chọn dịch vụ công, điền thông tin liên quan, thao tác nộp hồ sơ… nên việc nộp hồ sơ qua mạng không khó khăn gì, ở nhà, tôi vẫn thực hiện được thủ tục và đảm bảo an toàn chống dịch”.

Nhân viên Bưu điện tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn người dân đăng ký dịch vụ bưu chính công ích

Từ đầu năm đến ngày 15/4/2020, hệ thống DVCTT – MCĐT tỉnh đã tiếp nhận và xử lý trên 12.100 hồ sơ trực tuyến, tăng gần 2.500 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nửa đầu tháng 4, hệ thống tiếp nhận được 859 hồ sơ trực tuyến; Bưu điện tỉnh luân chuyển 306 lượt hồ sơ và gần 3.800 kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI. Điều này cho thấy mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nhưng hoạt động tiếp nhận, xử lý, trả kết quả TTHC trên địa bàn tỉnh  không bị gián đoạn. Đây là kết quả đáng mừng giúp người dân từng bước hình thành thói quen, phương thức mới trong ứng dụng CNTT vào thực hiện TTHC.

MINH ĐỨC