Thứ tư,  03/03/2021

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn: Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ từ ngày 23/4

LSOTừ hôm nay (23/4), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) bình thường từ tổ chức, cá nhân.


Người dân thực hiện thủ tục cấp chứng minh nhân dân
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ngày 23/4

Theo đó, trung tâm tiếp tục thực hiện tiếp nhận trực tiếp các hồ sơ giấy và qua dịch vụ bưu chính công ích đối với trên 1.300 TTHC hành chính; tiếp nhận hồ sơ điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử đối với 360 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 473 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Trung tâm đã niêm yết thông báo việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC trở lại tại trụ sở, trang thông tin và fanpage của trung tâm trên mạng xã hội Facebook. Trong ngày đầu tiên trở lại hoạt động bình thường, ước tính trung tâm tiếp đón và hướng dẫn trên 300 lượt người đến giao dịch.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 1/4/2020, đơn vị tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp hồ sơ TTHC, chỉ tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích.

MINH ĐỨC