Thứ tư,  03/03/2021

Thành phố Lạng Sơn: Hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”

(LSO) – Thành phố Lạng Sơn là trung tâm của tỉnh, có số lượng người dân thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) tương đối nhiều. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 9 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian qua, chính quyền thành phố đã thực hiện hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện TTHC.

Bà Lăng Thị Trịnh, Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND thành phố cho biết: Thời gian qua, chúng tôi đã tích cực tham mưu cho UBND thành phố triển khai, thực hiện cơ chế một cửa theo đúng quy định, từ việc đầu tư cơ sở vật chất và trang bị thiết bị làm việc và bổ sung quy chế hoạt động tại các bộ phận “một cửa” đến nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ… Vì vậy, đã tạo điều kiện thuận lợi, không gây phiền hà, bức xúc cho tổ chức, công dân, góp phần củng cố lòng tin cho người dân khi đến liên hệ giải quyết các công việc hành chính.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại Bộ phận “một cửa” thành phố

Để việc thực hiện TTHC theo cơ chế “một cửa” mang lại hiệu quả, trong năm 2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 về việc kiện toàn, rà soát, sửa đổi quy chế hoạt động và bố trí trụ sở làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố;  UBND thành phố cũng yêu cầu  UBND các phường, xã bố trí trụ sở, trang thiết bị tại bộ phận “một cửa” theo đúng quy định. Bên cạnh đó, UBND thành phố đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh thực hiện việc vận chuyển, tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC gắn với thực hiện cơ chế “một cửa” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã.

Những tháng đầu năm 2020, UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 8/1/2020 về hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Cụ thể, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các phường, xã thực hiện, triển khai việc niêm yết công khai các quyết định của UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ, chuẩn hóa thuộc thẩm quyền thành phố và cấp xã ở từng lĩnh vực. Đồng thời bố trí 1 cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC thuộc biên chế công chức Văn phòng HĐND – UBND thành phố. UBND 8/8 phường, xã cũng bố trí, phân công cán bộ Văn phòng thống kê thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Ngoài ra, UBND thành phố đã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố triển khai, thực hiện in 8 mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Đặc biệt, bên cạnh 299 TTHC đang thực hiện theo cơ chế “một cửa”, từ ngày 18/2/2020, UBND thành phố đưa thêm thủ tục hành chính lĩnh vực cấp, quản lý chứng minh nhân dân, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện do cán bộ Công an thành phố đảm nhiệm tại trụ sở bộ phận “một cửa” của thành phố.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Anh, Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: “Để tạo thuận lợi cho người dân đến thực hiện các TTHC, năm 2018, thành phố đã trang bị, lắp đặt 3 màn hình điện tử tra cứu thông tin TTHC, giải quyết hồ sơ ngay tại cửa trụ sở. Bên cạnh đó, chúng tôi niêm yết công khai dịch vụ công trực tuyến trên trang điện tử thành phố giúp người dân chuẩn bị tốt hồ sơ tại nhà trước khi đến nộp. Trong quá trình giải quyết công việc, chúng tôi không yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các loại phí, giấy tờ ngoài quy định. Ngoài ra, chúng tôi luôn cố gắng phục vụ người dân tận tình, chu đáo, giữ đúng tác phong người cán bộ đại diện cơ quan nhà nước làm việc với dân.

Theo tổng hợp từ cơ quan chức năng của thành phố, riêng năm 2019, bộ phận “một cửa” thành phố tiếp nhận 8.010 hồ sơ TTHC, trong đó, trả kết quả đúng hạn  7.910 hồ sơ, chiếm 99,8%; bộ phận “một cửa” của 8 xã, phường tiếp nhận 51.428 hồ sơ, trả kết quả đúng hạn 51.417 hồ sơ, đạt hơn 99,9%. Từ đầu năm 2020 đến hết tháng 4/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, lượng hồ sơ TTHC có sự biến động, bộ phận “một cửa” thành phố tiếp nhận khoảng 1.500 hồ sơ, qua đó, giải quyết và trả kết quả đúng thời gian quy định  1.470 hồ sơ, chiếm 98%; bộ phận “một cửa” của 8 xã, phường tiếp nhận gần 7.150 hồ sơ TTHC, trả đúng hẹn khoảng 7.050 hồ sơ, đạt 99%.

Việc thực hiện hiệu quả giải quyết TTHC theo cơ chế  “một cửa” đã giúp các tổ chức và cá nhân không phải đi lại nhiều lần, đến nhiều nơi, mất nhiều thời gian giải quyết TTHC. Anh Hoàng Văn Chung, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn cho biết: “Gia đình tôi chuẩn bị làm nhà nên tôi có nhu cầu xin cấp giấy phép xây dựng. Đến bộ phận “một cửa” thành phố, được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo, tôi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần nộp. Sau khi hồ sơ hợp lệ chỉ ít ngày sau là tôi được nhận giấy phép. Mức phí  được thu đúng với quy định, không có sự vòi vĩnh, nhũng nhiễu từ cán bộ”.

Cơ chế “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố Lạng Sơn đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt cải cách TTHC, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính của thành phố Lạng Sơn.

HOÀNG HIẾU