Thứ tư,  24/02/2021

Nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính: Cần giải pháp đồng bộ

(LSO) – Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của Lạng Sơn giảm 16 bậc, trong đó chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) giảm 20 bậc so với năm 2018. Thực tế này đòi hỏi thời gian tới, các cấp, ngành chức năng cần có những giải pháp cụ thể và đồng bộ để nâng cao chỉ số thành phần CCTTHC góp phần đưa công tác CCHC hiệu quả hơn.

Theo kết quả của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ vừa công bố, chỉ số CCHC năm 2019 (PAR INDEX) của Lạng Sơn đứng thứ 42/63 tỉnh, thành, đạt tổng điểm 80,33/100, giảm 16 bậc so với năm 2018. Trong số, chỉ số thành phần CCTTHC của Lạng Sơn đạt 90,93 điểm, giảm 1,03 điểm so với năm 2018. Nếu như năm 2018, Lạng Sơn nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu chỉ số thành phần CCTTHC thì năm 2019 lại có kết quả giảm khá sâu, từ vị trí thứ 9 xuống vị trí thứ 29, giảm 20 bậc so với năm 2018.

Cán bộ Công an tỉnh giải quyết TTHC cấp đổi chứng minh nhân dân cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh

Chỉ số thành phần CCTTHC có sự biến động rõ rệt về thứ bậc  do nhiều nguyên nhân tác động, dẫn đến bị giảm điểm ở một số tiêu chí. Cụ thể, việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC của tỉnh chưa đạt tỷ lệ 100% đối với cả 3 cấp chính quyền; đặc biệt có hai đơn vị là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Sở Giáo dục và Đào tạo không hoàn thành việc phê duyệt. Đồng thời, tỷ lệ hồ sơ TTHC các sở tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn mới chỉ đạt 98,8%, chưa đạt điểm tối đa là 100%, các cơ quan có hồ sơ giải quyết chậm như: Sở Tài nguyên và Môi trường (1.350 hồ sơ), Sở Tư pháp (118 hồ sơ), Sở Xây dựng (30 hồ sơ)… Một lý do nữa là, do việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã chưa đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể, năm 2019 chỉ có 4/11 UBND huyện: Văn Quan, Đình Lập, Bắc Sơn, Văn Lãng hoàn thành việc thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khách quan tác động tới kết quả giảm điểm, tụt thứ bậc của chỉ số thành phần CCTTHC như: xây dựng phê duyệt nội bộ tương đối phức tạp, cán bộ kiêm nhiệm nhiều công việc ảnh hưởng đến công tác kiểm soát, thẩm tra,…

Trong năm 2019, Sở VHTTDL là một trong những sở, ngành chậm chễ trong trình UBND tỉnh phê duyệt xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC, ảnh hưởng tới chỉ số CCTTHC chung của tỉnh. Hiện nay, sở đã xây dựng trình UBND tỉnh 127 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, 18 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện, 5 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã đúng theo quy định của UBND tỉnh giao, trong đó: 126 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Ông Hoàng Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cải cách, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên chức. Bên cạnh đó, sở cũng sẽ đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, rà soát, đề xuất đơn giản hóa, cắt giảm thời hạn giải quyết các TTHC không phù hợp đặc biệt là các TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Đồng thời thường xuyên rà soát, chuẩn hóa dữ liệu TTHC, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh và quốc gia; chủ động theo dõi, cập nhật các văn bản, thông tư, nghị định, quyết định mới ban hành để kịp thời tham mưu, dự thảo trình UBND tỉnh theo đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Trước thực tế chỉ số CCTTHC năm vừa qua giảm sâu về thứ hạng so với năm 2018, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh nghiên cứu các giải pháp cải thiện chỉ số thành phần CCTTHC. Bên cạnh đó, tăng cường đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm túc bám sát các tiêu chí đánh giá chỉ số CCTTHC, giảm tối đa tỷ lệ hồ sơ chậm hẹn, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 gắn với nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức các lớp tập huấn về đánh giá chỉ số thành phần CCTTHC cho các đơn vị sở, ngành, cấp xã.

HOÀNG HIẾU