Chủ nhật,  24/01/2021

Nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính

(LSO) – Tính đến hết tháng 9/2020, UBND tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa đối với 30 TTHC (27 TTHC cấp tỉnh, 3 TTHC cấp huyện), đạt 100% kế hoạch đề ra.

Theo thống kê của Văn phòng UBND tỉnh, tính đến hết tháng 9/2020, UBND tỉnh đã ban hành 9 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa đối với 30 TTHC (27 TTHC cấp tỉnh, 3 TTHC cấp huyện) thuộc các lĩnh vực như: dược phẩm, thú y, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, đăng ký hợp tác xã,… Ví dụ như thủ tục “công nhận làng nghề, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống” giảm thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày, tiết kiệm 217.000.000 đồng/năm; thủ tục “cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại” giảm thời hạn giải quyết từ 15 xuống còn 9 ngày, tiết kiệm 220.640.000 đồng/năm;…

Người dân giải quyết TTHC lĩnh vực tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Là đơn vị đầu mối giúp tỉnh trong công tác cải cách TTHC, ngay từ đầu năm 2020, chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 37 ngày 28/2/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện thành phố rà soát, đề xuất cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện, đối với các TTHC có thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên. Bên cạnh đó, văn phòng cũng đôn đốc, đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch rà soát các TTHC tại đơn vị mình; tổ chức 1 lớp tập huấn cho 266 cán bộ đầu mối TTHC các cấp về công tác đơn giản hóa TTHC.

 Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị có TTHC được rà soát để đơn giản hóa cũng bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực thực hiện rà soát đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình quy định… Qua đó, các cơ quan, đơn vị đều nỗ lực rà soát và đưa ra phương án đơn giản hóa tối ưu nhất, góp phần góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người dân.

Là một trong những sở, ngành thực hiện tốt công tác đơn giản hóa TTHC, năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường được Chủ tịch UBND phê duyệt đơn giản hóa 10 TTHC, đạt 100% kế hoạch đề ra, thuộc các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, tổng chi phí tiết kiệm 339.764.000 đồng/năm. Ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Xác định đơn giản hóa TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đầu năm 2020, sở đã yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc tập trung rà soát toàn bộ các TTHC thuộc lĩnh vực của ngành quản lý để trình UBND tỉnh cắt giảm, đơn giản hóa. Định kỳ mỗi quý một lần, sở tổ chức họp chuyên đề về cải cách TTHC, tham vấn ý kiến các cơ quan, đơn vị như: Trung tâm Phục vụ hành chính công, Cục Thuế , Hiệp hội Doanh nghiệp… về cải cách TTHC, trong đó có đơn giản hóa TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Việc đơn giản hóa TTHC đã giúp kịp thời phát hiện TTHC không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp, không xác định rõ thời hạn giải quyết gây khó khăn cho tổ chức, người dân. Từ đó, đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, cắt giảm thời hạn giải quyết của các thủ tục dài ngày.

Bà Đoàn Thị Tích, khối 8, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn cho biết: Tôi có nhu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 để phục vụ công việc nên tôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ. Khi đến đây, tôi thấy thời gian giải quyết rất nhanh, cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn nhiệt tình, tôi rất hài lòng.

Với những giải pháp tích cực, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã và đang từng bước nỗ lực đơn giản hóa các TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ quan, đơn vị thực hiện tích cực, hiện nay vẫn còn có những cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện phải khẩn trương tiến hành rà soát, đơn giản hóa các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

HOÀNG HIẾU