Thứ bảy,  16/01/2021

Kiểm soát thủ tục hành chính: Đẩy mạnh kiểm tra, tạo hiệu quả rõ nét

(LSO) – Hằng năm, công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện. Qua kiểm tra, đoàn công tác của tỉnh đã chỉ ra ưu điểm, hạn chế của đơn vị hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền những khó khăn, bất cập, đề ra  biện pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng cải cách TTHC.

Xác định kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính TTHC là nhiệm vụ quan trọng, hằng năm, UBND tỉnh đã giao  Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu năm theo đúng quy định trong Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. Sau khi có kế hoạch kiểm tra, Văn phòng UBND tỉnh lập danh sách thành viên đoàn kiểm tra trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công bố. Đồng thời, gửi văn bản thông báo đến tất cả các cơ quan, đơn vị được kiểm tra để chuẩn bị.

Đoàn kiểm tra kiểm soát TTHC của tỉnh kiểm tra niêm yết TTHC tại UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

Từ năm 2019 đến nay, Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra 9 lượt tại các sở, ngành; 7 lượt tại UBND cấp huyện và 7 lượt tại UBND cấp xã. Theo đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh, trong 2 năm qua, từ kiểm tra cho thấy: việc chấp hành các quy định, nghiệp vụ kiểm soát TTHC được các cơ quan, đơn vị hành chính thực hiện tương đối tốt so với trước đây. Đáng ghi nhận là các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn các văn bản triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC như kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát TTHC, kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC…; 100% cơ quan, đơn vị đã bố trí cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC. Hầu hết các cơ quan đã bố trí được nguồn kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, đơn cử, năm 2019, có 4/4 sở, 4/4 huyện, 3/4 xã, thị trấn đã bố trí được nguồn kinh phí thực hiện. Ngoài ra, việc xây dựng hồ sơ, trình công bố danh mục TTHC, công khai TTHC, hướng dẫn tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân cơ bản được thực hiện tốt.

Đặc biệt, nhiều cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã có những chuyển biến tích cực trong công tác này. Văn Lãng là một ví dụ. Năm 2019, sau cuộc kiểm tra kiểm soát TTHC, một số hạn chế của UBND huyện được chỉ ra đó là: chưa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức đầu mối, có liên quan; kiểm tra một số hồ sơ TTHC, đoàn công tác phát hiện còn thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, phiếu tiếp nhận hồ sơ, trả quá hạn… Ông Vũ Biền, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Văn Lãng cho biết: Những hạn chế được chỉ ra của năm trước đã kịp thời được khắc phục ngay sau đó, do đó, công tác kiểm soát TTHC có nhiều chuyển biến tích cực trong năm nay. Minh chứng là, từ đầu năm 2020 đến nay, các cơ quan, đơn vị hành chính từ huyện đến cấp xã đã tiếp nhận được trên 18.000 hồ sơ TTHC, trong đó 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Một tác dụng nữa từ công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC đó là ngoài việc chỉ ra những hạn chế nhất định thì thành viên đoàn công tác còn hướng dẫn theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho đơn vị, cán bộ liên quan về các quy định, cách thức liên quan đến TTHC như: cách niêm yết TTHC; tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC đúng thành phần, đúng quy định; cách phối hợp giải quyết TTHC nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả…

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Thời gian tới, để công tác kiểm soát TTHC được thực hiện có hiệu quả hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt, kiểm tra đột xuất đối với những đơn vị còn lơ là, thờ ơ, yếu kém trong công tác kiểm soát, cải cách TTHC. Cùng đó, sẽ tăng cường tuyên truyền những đơn vị có cách làm hay, sáng tạo được để nêu gương cho các đơn vị khác học tập, làm theo.

HOÀNG HIẾU