Thứ bảy,  16/01/2021

Cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho dân

(LSO) – Năm 2020 là năm cuối thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2018 – 2020, do vậy, UBND tỉnh đã quan tâm, tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác cải cách TTHC. Qua đó, đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần công khai, minh bạch TTHC, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm 2020, chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm soát, cải cách TTHC. Trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện TTHC trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Người dân thực hiện TTHC lĩnh vực tư pháp – hộ tịch tại Bộ phận “một cửa” xã Đề Thám, huyện Tràng Định

Cụ thể, năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác này, tổ chức 2 cuộc họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét quy trình thực hiện TTHC để ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành bám sát với yêu cầu của cơ quan cấp trên. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 28 quyết định công bố 1.197 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, trong đó, cấp tỉnh 1.019 thủ tục, cấp huyện 100 thủ tục, cấp xã 78 thủ tục. Sau công bố đã cập nhật 1.197 TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, niêm yết công khai trên bảng điện tử và bảng gắn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, trên trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị,… Tính đến ngày 14/12/2020, toàn tỉnh có 1.769 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền (công bố theo quyết định của các bộ, ngành trung ương), trong đó, cấp tỉnh có 1.416 TTHC, cấp huyện có 252 TTHC, cấp xã có 101 TTHC.

Song song với đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về rà soát, đánh giá TTHC năm 2020. Theo đó, tính đến tháng 12/2020, về rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết có 925/806 TTHC (vượt kế hoạch 119 TTHC) được rà soát, trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 16 quyết định phê duyệt cắt giảm 916/925 TTHC với tổng thời gian cắt giảm là 6.816/20.048 giờ, đạt tỷ lệ cắt giảm 34% (vượt 4% so với kế hoạch đề ra). Về rà soát, đơn giản hóa có 99/97 TTHC (do các cơ quan Trung ương ban hành), vượt 2 TTHC, đạt 102% kế hoạch đề ra, trong đó đã ban hành 9 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa đối với 30 TTHC thuộc 9 sở, ngành, đơn vị.

Cũng trong năm 2020, UBND tỉnh đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đối với 1.290 TTHC, gồm 1.036 TTHC cấp tỉnh, 194 TTHC cấp huyện và 45 cấp xã. Ngoài ra, năm 2020, theo nhiệm vụ được phân công, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát, cải cách TTHC đối với 11 sở, ngành, UBND huyện, xã.

Nhờ đó, hiện nay, 100% TTHC đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; 100% TTHC của 228 cơ quan, đơn vị trên bàn tỉnh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 647 TTHC mức độ 2, 561 TTHC mức độ 3 và 574 TTHC mức độ 4; toàn tỉnh có 1.362/1.782 TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách TTHC trên địa bàn toàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian chi phí cho tổ chức, cá nhân. Anh Nguyễn Vĩnh Tùng, khối 7, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc cho biết: Gia đình tôi làm nhà nên tôi có nhu cầu xin cấp giấy phép xây dựng. Đến bộ phận “một cửa” của UBND thị trấn nộp hồ sơ, được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo thành phần hồ sơ cần nộp. Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ chỉ ít ngày sau là tôi có giấy phép, tôi thấy rất hài lòng.

Một năm đã khép lại, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND tỉnh và nỗ lực của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, công tác cải cách TTHC đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách TTHC. Đặc biệt, nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực của các cán bộ, công chức đầu mối tiếp nhận và giải quyết TTHC nhằm đem lại sự hài lòng cho người dân và tổ chức.

Tính đến hết năm 2020, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 624.679 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 621.860 hồ sơ (ước đạt 99,5% tổng số hồ sơ tiếp nhận), trong đó, giải quyết đúng hạn khoảng 620.860 hồ sơ, ước đạt 99,8%, tăng 0,1% so với năm 2019.
HOÀNG HIẾU