Thứ ba,  09/03/2021

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

LSOChiều nay (29/1), Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm PVHCC tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Lãnh đạo Trung tâm PVHCC tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2020, Trung tâm PVHCC đã tiếp nhận gần 87.000 hồ sơ thủ tục hành chính, tăng gấp gần 5 lần so với hồ sơ tiếp nhận năm 2019.

Trong đó, tiếp nhận trực tiếp 51.198 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 58,87%, tiếp nhận trực tuyến 34.696 hồ sơ, chiếm 39,90%, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích hơn 1.078 hồ sơ, chiếm 1,23%; đã giải quyết 84.772 hồ sơ, trước hạn 21.888 hồ sơ, chiếm 25,82%, đúng hạn 62.801 hồ sơ, chiếm 74,08%.

Trong năm qua, trung tâm đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tâm phục vụ, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ thực hiện TTHC, theo đó có 9.807 lượt đánh giá mức độ rất hài lòng (chiếm 95,66%) và 445 lượt đánh giá hài lòng (chiếm 4,34%). Nhờ đó, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC như: thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC chậm hẹn; công tác triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích; kết quả thực hiện và kinh nghiệm trong triển khai giải quyết TTHC theo phương thức 4 tại chỗ…

Năm 2021, Trung tâm PVHCC tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, tiến độ; thường xuyên, chủ động cập nhật các TTHC mới được công bố, sửa đổi, bổ sung, đề xuất phương án đơn giản hóa, cắt giảm thời hạn giải quyết các TTHC theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ngành chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy trình phần mềm dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử…

HOÀNG HIẾU