Chủ nhật,  28/02/2021

Áp dụng ISO vào quản lý hành chính: Thành công bước đầu

LSO- Sau 8 năm triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN 9001:2000 nay là TCVN 9001:2008 (gọi tắt là ISO) vào hoạt động đã giúp các cơ quan chuẩn hóa, hệ thống và hợp lý hóa công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng quản lý hành chính.

Được biết, thời gian đầu triển khai, nhận thức của thủ trưởng và cán bộ tại các cơ quan đơn vị còn chung chung về ISO nên thực hiện thiếu quyết tâm, mang tính hình thức, vận hành hệ thống không đúng yêu cầu. Một số đơn vị khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí được cấp chậm. Cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc… nên chất lượng áp dụng hệ thống chưa cao.

Vào năm 2007 (năm đầu tiên thực hiện ISO), toàn tỉnh có 15 đơn vị được triển khai, áp dụng. Qua thực hiện cho thấy hệ thống không sát thực tế, còn sai sót trong quy trình tác nghiệp, không tuân thủ quy trình, một số đơn vị thực hiện hình thức và đối phó chỉ phục vụ mục đích cấp giấy chứng nhận…

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng tra cứu tài liệu được sắp xếp theo tiêu chuẩn ISO

Với quyết tâm “tạo sự chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả hơn trong giải quyết công việc”, các ngành, các cấp đã xây dựng đề án, kế hoạch nêu theo giai đoạn và từng năm. Các đơn vị đã định kỳ đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu chất lượng; thường xuyên cải tiến quy trình cho phù hợp. Trong quá trình áp dụng, thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị nỗ lực giải quyết đúng các quy trình công việc. Ban chỉ đạo ISO tỉnh cùng cơ quan liên quan tích cực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Đến nay, hạn chế trong quá trình áp dụng ISO đã dần được khắc phục, ngày càng tạo được môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại hóa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) là một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO. Để triển khai, đơn vị đã ban hành 41 quy trình ISO, trong đó 34 quy trình tác nghiệp, 7 quy trình hệ thống. Chị Nguyễn Thị Uyên – Phó Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT cho biết: “Từ khi thực hiện ISO, mọi hoạt động, công việc của cơ quan được đồng bộ, minh bạch, khoa học hơn. Đơn cử như việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu theo ISO sẽ ngăn nắp, có hệ thống theo từng lĩnh vực rất “dễ nhìn, dễ thấy, dễ lấy, dễ tra cứu” tạo thuận lợi trong giải quyết công việc.

Không riêng Sở KH&ĐT, hiện nay, toàn tỉnh có 122 cơ quan, đơn vị đã áp dụng hệ thống ISO và được cấp giấy chứng nhận HTQLCL ISO 9001:2008. Trong đó có 100% sở, ban, ngành; 100% UBND huyện, thành phố; 100% phòng Nội vụ, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và một số đơn vị khuyến khích áp dụng như chi cục, trung tâm trực thuộc các sở; trường cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp; bệnh viện; một số phòng chuyên môn, trung tâm y tế, UBND xã, phường các huyện và thành phố.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo áp dụng HTQLCL ISO Lạng Sơn, việc áp dụng ISO đã hỗ trợ tích cực công tác cải cách hành chính (CCHC). Hệ thống góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc trên nhiều lĩnh vực; hạn chế sai sót trong văn bản. Các công việc hành chính được thực hiện theo trình tự. Thủ tục hành chính (TTHC) được công khai, minh bạch, giải quyết đúng yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Đến nay 100% sở, ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO. Qua đây, gần 100% TTHC được niêm yết công khai, các loại phí, lệ phí, thời gian xử lý công việc được thực hiện đúng quy định.

Ông Phạm Tuấn Tú – Trưởng Phòng CCHC, Sở Nội vụ cho biết: áp dụng hệ thống ISO đã đưa mọi hoạt động của các cơ quan hành chính công tại Lạng Sơn đi vào nề nếp hơn. Các phòng, ban, đơn vị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ, công chức có ý thức hơn đối với công việc được giao nhờ có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Đặc biệt, việc áp dụng ISO đã hỗ trợ tích cực công tác cải cách TTHC. Lạng Sơn được đánh giá là tỉnh triển khai, thực hiện hệ thống ISO tốt so với 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Bài, ảnh: MINH ĐỨC