Thứ hai,  13/07/2020

Nâng chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính từ chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ

LSO-Với số lượng 1 hoặc 2 lớp bồi dưỡng cấp tỉnh, 5 - 10 lớp bồi dưỡng cấp huyện/năm, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã ngày càng “thấm” vào đội ngũ cán bộ đầu mối. Nhờ nắm vững chuyên môn, cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC đi vào nề nếp, hiệu quả hơn so với những năm trước.
Cán bộ đầu mối huyện LộcBình được tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC

Đầu năm 2016, Sở Tư pháp Lạng Sơn tập huấn triển khai hệ thống quản lý, đánh giá về kiểm soát TTHC đến 90 cán bộ đầu mối các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Qua tập huấn, gần 100% cán bộ tham gia biết cách khai thác và ứng dụng hệ thống. Kết quả, trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2016 về kiểm soát TTHC của tỉnh có 18/19 sở, ban, ngành; 9/11 huyện, thành phố thực hiện báo cáo điện tử thay cho việc 100% cơ quan, đơn vị báo cáo thủ công như trước.

Không riêng năm 2016, từ năm 2011 – 2015, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát TTHC được tổ chức thường xuyên với nội dung phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ từng năm. Từ năm 2011 – 2013 là những năm đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, nội dung tập huấn gồm tất cả các nội dung của công tác kiểm soát TTHC: đánh giá tác động quy định TTHC; công bố, công khai TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC; tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh…. Năm 2014 Sở lựa chọn nội dung tập huấn về công tác rà soát, đánh giá TTHC; năm 2015 tập huấn công tác rà soát, đánh giá TTHC chuẩn hóa.

Chị Nguyễn Thị Thúy, cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC thành phố Lạng Sơn cho biết: Nghiệp vụ kiểm soát TTHC tương đối khó. Qua mỗi lần được bồi dưỡng, tôi biết thêm nhiều kiến thức, kỹ năng về rà soát, cách tính toán chi phí tuân thủ và thời gian thực hiện của 1 TTHC; cách niêm yết, công khai TTHC đúng quy định. Hiện công tác này với tôi  không còn bỡ ngỡ, khó khăn như khi mới thực hiện.

Việc tập huấn kiểm soát TTHC còn được phối hợp, tổ chức rộng rãi ở các sở, ngành, huyện, thành phố. Từ năm 2011 đến nay, trung bình mỗi năm có 1 hoặc 2 cuộc tập huấn cấp tỉnh, 5 – 10 cuộc tập huấn cấp huyện. Riêng 6 tháng đầu năm 2016, cấp tỉnh đã tổ chức được 1 cuộc; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các huyện: Bình Gia, Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho trên 600 người. Bà Phương Thị Mừng, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Lộc Bình cho biết: Từ đầu năm 2016 đến nay, huyện đã phối hợp mở 4 lớp bồi dưỡng kỹ năng rà soát TTHC và nhập liệu, thực hiện báo cáo điện tử về kiểm soát TTHC đến cán bộ đầu mối cấp huyện, công chức phụ trách công tác kiểm soát TTHC của 13 phòng, ban chuyện môn và 29 xã, thị trấn.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Trưởng Phòng kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp cho biết: “Qua công tác bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ đầu mối về kiểm soát TTHC đã có những chuyển tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó kiểm soát TTHC hoạt động ngày càng nề nếp, chất lượng hơn”.

Cụ thể 2 năm gần đây, trên 95% cơ quan, đơn vị hành chính xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát và báo cáo kết quả hoạt động đúng thời gian quy định (từ năm 2011 – 2014 có trên 50% số cơ quan, đơn vị thực hiện chậm). Hiện tại, gần 100% sở, ban, ngành, huyện, thành phố tổ chức niêm yết, công khai TTHC đúng quy định, tăng trên 30% so với năm 2011. Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC cũng được các cơ quan, đơn vị thực hiện có chất lượng và đảm bảo tiến độ đề ra. Riêng năm 2015, toàn tỉnh rà soát 35 TTHC thì có 15 TTHC được kiến nghị đơn giản hóa, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung. Hai năm gần đây, tình trạng các sở, ngành chậm rà soát, lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC cũng không còn diễn ra nhiều như trước. 

MINH ĐỨC