Thứ hai,  13/07/2020
Thủ tục hành chính thi hành án dân sự:

Đơn giản, thuận cho người dân

LSO-Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS) có hiệu lực từ giữa năm 2015 đã tháo gỡ nhiều khó khăn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực THADS. 
Cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng nghiên cứu hồ sơ thủ tục hành chính

Theo quy định mới của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2014, hiện bộ TTHC của lĩnh vực THADS 3 cấp gồm 60 TTHC, trong đó có 11 TTHC cấp trung ương, 25 TTHC cấp tỉnh và 24 TTHC cấp huyện. Sau các bước kiểm soát TTHC, từ ngày 1/9/2015, bộ TTHC trên có hiệu lực thi hành trong toàn quốc. Riêng với Lạng Sơn đã niêm yết, công khai và thực hiện các quy trình tiếp nhận, giải quyết đơn theo đúng quy định đối với 49 TTHC tại cơ quan THADS cấp tỉnh và huyện.

Ông Hứa Quang Hiền, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: Bộ TTHC mới đi vào thực hiện đem lại nhiều thuận lợi cho người dân. Cụ thể, quyền và nghĩa vụ của người THA đã đơn giản hóa nhiều bước; quy trình nộp hồ sơ, thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết được rút ngắn…

Về quyền, nghĩa vụ của người được THA, quy định mới đã mở rộng, tạo điều kiện cho người được THA không chỉ có quyền yêu cầu THA, đình chỉ THA một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế THA mà còn có quyền được thông báo về THA; yêu cầu tòa án giải thích những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định của mình. Quy định mới còn quy định về quyền được ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện THA của người phải THA; quyền chuyển giao quyền được THA cho người khác và các quyền khác đã tạo điều kiện thiết thực cho đương sự có thêm cơ hội lựa chọn phương thức phù hợp để THA, phù hợp với chủ trương xã hội hóa hoạt động THADS.

Theo quy định mới, người được THA có quyền không chịu chi phí xác minh điều kiện THA do chấp hành viên thực hiện; được miễn, giảm chi phí THA khi cung cấp thông tin chính xác về điều kiện THA của người phải THA và trong một số trường hợp khác. Ông Hứa Quang Hiền cho biết thêm: Đây được coi là một điểm mới rất tiến bộ, bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích của người được THA, giảm gánh nặng cho người được THA, nhất là đối với những người được THA ở địa phương khác với người phải THA; người được THA già cả, neo đơn, ốm đau, nghèo, ở vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện tối đa cho người được THA trong việc thực hiện quyền yêu cầu THA đã được pháp luật công nhận.

Theo Luật THADS năm 2008, người được THA phải tự xác minh điều kiện THA của người phải THA thì nay, Luật Sửa đổi, bổ sung đã bỏ nghĩa vụ này của người được THA. Thay vào đó, người được THA có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh điều kiện THA của người phải THA cho cơ quan THA và bỏ chi phí xác minh. Như vậy, việc xác minh điều kiện THA theo quy định mới thuộc về trách nhiệm của chấp hành viên. Chi phí xác minh do ngân sách Nhà nước chi trả. Bà Lâm Thị T (đương sự đề nghị giấu tên), xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn cho biết: “Tôi bị mất trộm chiếc xe máy cách đây vài tháng. Sau khi tòa án tuyên, kẻ lấy trộm xe máy của tôi (người phải THA) phải bồi thường tài sản và chi phí THA. Tuy nhiên, để xác minh điều kiện THA của người này thì thay vì tôi phải làm nay đã có chấp hành viên xác minh cho. Quy định mới này giúp tôi không mất thời gian, công sức cho việc theo dõi điều kiện THA của kẻ trộm xe của mình.

Về thời gian giải quyết đối với một số TTHC THADS cũng được rút ngắn. Đơn cử thủ tục “Ra quyết định THA theo đơn yêu cầu” giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày làm việc đối với tổ chức và cá nhân…

Qua 1 năm thực hiện sự cải cách thể chế trong lĩnh vực THADS, cơ quan THADS hai cấp ở Lạng Sơn thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC liên quan và đạt kết quả tiến bộ hơn so với cùng kỳ năm 2015. Theo báo cáo của ngành từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2016, toàn ngành thụ lý 5.307 vụ việc. Trong đó đã giải quyết 3.258 vụ việc có điều kiện giải quyết (tăng 3% so với chỉ tiêu giao, tăng 7% so với cùng kỳ). Về tiền, đã giải quyết xong gần 35 tỷ đồng, đạt 65% tổng số tiền có điều kiện giải quyết, tăng 31% so với chỉ tiêu giao và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015. 

MINH ĐỨC