Thứ hai,  13/07/2020
Bình Gia:

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

LSO-Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là nội dung quan trọng trong 6 nội dung cải cách hành chính. Để làm tốt nội dung này, hơn 5 năm qua, huyện Bình Gia chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.  

Cán bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện Bình Gia vận dụng nhiều kiến thức sau đào tạo, bồi dưỡng vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị

Ông Hoàng Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện cho rằng: Để xây dựng đội ngũ CBCCVC của huyện đạt chuẩn và thành thạo về trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng lãnh đạo và quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay thì việc cử CBCCVC tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng là hết sức quan trọng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Từ năm 2011 đến nay, huyện thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của các cấp để cử CBCCVC đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao cho đội ngũ CBCC lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng trở lên và đội ngũ CBCC cấp xã nhằm từng bước tiêu chuẩn hóa ngạch chức vụ chức danh.

Từ năm 2011-2015, toàn huyện có 934 lượt CBCCVC từ cấp huyện đến cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, 4 cán bộ được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; 930 lượt CBCCVC được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong nước. Trong 9 tháng năm 2016, toàn huyện có hơn 200 lượt CBCCVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu là lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn, kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, kỹ năng lãnh đạo, quốc phòng an ninh, ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc. Hơn 5 năm qua, toàn huyện có trên 50 lượt người được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị từ sơ cấp đến cao cấp; gần 200 lượt người được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính; trên 400 lượt người được đào tạo trình độ chuyên môn từ sơ cấp đến thạc sĩ…

Ông Thắng cho biết thêm: Đa số CBCCVC sau đào tạo, bồi dưỡng được nâng cao kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ, nhiệm vụ tại cơ sở và đơn vị. Nhiều trường hợp sau đào tạo, bồi dưỡng đã phát huy năng lực sở trường, chuyên môn của mình… Về chất lượng, hằng năm, trên 80% CBCCVC hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, những năm qua, huyện Bình Gia quan tâm cử đội ngũ CBCC cấp xã và cán bộ không chuyên trách cấp xã tham gia đào tạo vì đây là lực lượng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội ở cơ sở. Từ năm 2011 đến nay, gần 1.000 loạt CBCC cấp xã và cán bộ không chuyên trách cấp xã được cử đi học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn: địa chính – xây dựng, kế toán, quản lý văn hóa, công tác xã hội, luật và bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, chiếm trên 95% tổng số lượt CBCCVC toàn huyện tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

Anh Mã Văn Mạnh, kế toán UBND xã Thiện Thuật cho biết: Từ năm 2008 -2015, tôi được xã, huyện cử tham gia đào tạo lớp trung cấp lý luận chính trị, liên thông cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán tổng hợp. Sau đào tạo, tôi thấy bản thân có trình độ lý luận và kiến thức chuyên môn sâu rộng hơn. Ví dụ trước đây, tôi chỉ học trung cấp chuyên ngành ngân sách xã, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tổng hợp, tôi có thêm kiến thức về kế toán doanh nghiệp, kế toán phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản hoặc xuất nhập khẩu… Với kiến thức được học và kinh nghiệm thực tiễn, đến nay, tôi hoàn toàn vững tin vào trình độ của mình để giải quyết công việc tại cơ sở.

MINH ĐỨC