Thứ sáu, 19/04/2019
Giải quyết thủ tục hành chính:

Hiện đại hóa ở Lạng Sơn

LSO-Lạng Sơn đang quyết liệt, khẩn trương trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nhất là việc triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4 với phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông. 
Cán bộ, công chức Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tham gia tập huấn phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Kém hiệu quả

Những năm qua việc ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC công mức độ 3, mức độ 4 và hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông tại Lạng Sơn trong tình trạng “giậm chân tại chỗ”. Toàn tỉnh hiện mới triển khai được 14 DVCTT mức độ 3 trên một số lĩnh vực: y tế, xây dựng, đăng ký kinh doanh… Các dịch vụ công này chỉ dừng ở việc triển khai chứ chưa được đưa vào ứng dụng hiệu quả.

Theo kế hoạch, hết quý IV/2017, toàn tỉnh sẽ có 18 sở, ngành và 11 huyện, thành phố đưa vào sử dụng phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông. Hiện tại, con số đó mới dừng ở 13/29 đơn vị. Trên thực tế, phần mềm này chỉ dừng ở việc tra cứu thông tin, theo dõi, giám sát quy trình giải quyết hồ sơ và vẫn kết hợp quy trình giải quyết thủ công, gây lãng phí về tiền bạc, thời gian, công sức của tổ chức, cá nhân.

Nguyên nhân của hạn chế trên do việc triển khai ứng dụng CNTT vào giải quyết TTHC được thực hiện theo lộ trình, giai đoạn nên kinh phí đầu tư “nhỏ giọt” từng năm; chồng chéo về đơn vị triển khai các chương trình, dự án CNTT, hiện đang song song tồn tại giữa Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở TT&TT cho rằng: Việc ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC đòi hỏi phải được đầu tư đồng bộ, thống nhất trong cùng một thời điểm. Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định ban hành danh mục DVCTT mức độ 3, 4. Người dân và doanh nghiệp trong tỉnh cũng rất mong được đơn giản và hiện đại hóa quy trình giải quyết TTHC. Vì vậy, triển khai đồng bộ, khẩn trương phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông với DVCTT mức độ 3, 4 là yêu cầu cấp thiết.

Khẩn trương các bước ứng dụng dịch vụ công

Để khắc phục những yếu kém trên và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc ứng dụng CNTT vào giải quyết TTHC, UBND tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện cung ứng DVCTT mức độ 3 và 4 với phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông. Theo đó, Lạng Sơn phấn đấu hết quý III/2018, hệ thống DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông sẽ được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Trong đó, dịch vụ nào phát sinh nhiều, miễn phí sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Trước mắt, tỉnh đặt ra mục tiêu từ nay đến cuối năm sẽ đưa 100% DVCTT mức độ 3, 4 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (353 dịch vụ) sẵn sàng trên cổng thông tin điện tử. Để hoàn thành mục tiêu này, UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án ứng dụng CNTT tập trung về một đầu mối là Sở TT&TT. Đồng thời cho phép việc triển khai thực hiện theo hình thức thuê dịch vụ CNTT của VNPT Lạng Sơn.

Trong những ngày này, Sở TT&TT đang tích cực phối hợp với VNPT Lạng Sơn chọn các cơ quan, đơn vị làm thí điểm và tổ chức tập huấn hệ thống đến các cơ quan đơn vị được triển khai trong năm nay. Theo đó, 8 cơ quan, đơn vị đã được chọn triển khai thí điểm; trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Lạng Sơn đã được tổ chức tập huấn hệ thống.

Để phổ biến, khuyến khích người dân, doanh nghiệp ứng dụng dịch vụ hành chính công, cùng với tiến hành tập huấn, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp như: nhắn tin, phát tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn đến cá nhân, hộ gia đình, khu dân cư ứng dụng hệ thống; miễn, giảm phí dịch vụ cho người sử dụng; hướng đối tượng sử dụng đầu tiên vào các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm CNTT, Sở TT&TT cho biết: Từ nay đến cuối năm, 8/8 cơ quan, đơn vị thí điểm sẽ được tập huấn hệ thống. Sở TT&TT, VNPT Lạng Sơn và UBND thành phố đang gấp rút hoàn thành các bước về hạ tầng công nghệ, nhân lực để đảm bảo  ứng dụng hệ thống vào cuối tháng 11 và sẵn sàng cho lễ bấm nút khai trương dịch vụ vào ngày 30/11/2017. 

8 cơ quan, đơn vị được triển khai thí điểm hệ thống DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong năm 2017 gồm các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công  thương, Xây dựng, UBND thành phố Lạng Sơn và UBND  huyện Cao Lộc. 
MINH ĐỨC