Thứ bảy,  22/02/2020

Mạnh phân cấp – giảm chồng chéo

LSO- Trước tình trạng trùng lắp, chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước (QLNN), Lạng Sơn đã và đang đẩy mạnh thực hiện việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); quản lý chuyên ngành, lĩnh vực (CNLV) và quản lý công trình công cộng. 

Cán bộ Trung tâm Tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Lạng Sơn tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của công dân

Lạng Sơn đang có những chồng chéo, bất cập trong việc quản lý một số nội dung. Cụ thể là trong quản lý CBCCVC còn bất cập việc ban hành thông báo, quyết định nghỉ hưu đối với cấp phó sở, chi cục trưởng và tương đương trực thuộc sở; thẩm quyền cử CBCCVC đi đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, xử lý kỷ luật CBCCVC; thực hiện công tác nhân sự đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp. Trong quản lý CNLV có sự không thống nhất giữa các văn bản hướng dẫn từ Trung ương về phân quản lý nhà nước đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS các huyện; không thống nhất trong việc giao nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan, đơn vị; quảng cáo ngoài trời, biểu diễn nghệ thuật, lưu trú du lịch, cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke; chồng chéo giữa các quy định của Trung ương trong trình tự thực hiện lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án. Đối với các công trình hạ tầng công cộng đang có sự chồng chéo về phân cấp quản lý giữa một số sở, ngành với UBND thành phố Lạng Sơn. Ngoài ra, việc quản lý các công trình phục vụ nhu cầu cấp thoát nước, điện, viễn thông, truyền hình… còn do nhiều đơn vị quản lý, không có sự thống nhất về quy cách, quy trình, kỹ thuật lắp đặt đã và đang gây mất mỹ quan đô thị và an toàn dân sinh.

Ông Nguyễn Đình Trường, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng cho biết: “Hiện nay theo quy định, chủ tịch UBND cấp huyện là người ban hành quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng các trường học trên địa bàn. Tôi thấy như vậy là không cần thiết bởi việc này có thể phân cấp cho trưởng phòng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) cấp huyện thực hiện”.

Trước thực tế công tác phân cấp quản lý còn trùng lắp, chồng chéo, cuối năm 2017, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến chỉ đạo đẩy mạnh việc phân cấp QLNN. Cùng đó, tại hội thảo về công tác rà soát, điều chỉnh phân cấp QLNN, quản lý CNLV do  Sở Nội vụ tổ chức (27/12/2017), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc phân cấp ở Lạng Sơn phải được đổi mới bằng những giải pháp cụ thể, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, con người như hiện nay. Đồng thời phải xác định rõ nội dung phân cấp quản lý, từ đó xây dựng đề án và lên phương án, lộ trình thực hiện trong thời gian tới.

Ông Vũ Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trên cơ sở đề xuất của 27/32 sở, ngành, UBND cấp huyện, Sở Nội vụ có đề xuất về việc phân cấp công tác QLNN, quản lý CNLV, công trình một cách hợp lý. Quan điểm của sở là việc phân cấp quản lý nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo để 1 tổ chức, 1 người có thể đảm nhận nhiều việc nhưng 1 việc chỉ do 1 tổ chức, 1 người chủ trì và chịu trách nhiệm chính; 1 công trình chỉ giao cho 1 cơ quan làm đầu mối quản lý; các công trình do các sở, ngành đang quản lý nằm trên địa phương nào thì giao cho địa phương đó quản lý.

Hiện Sở Nội vụ và các ngành, đơn vị liên quan đã phối hợp dự kiến sửa đổi phân cấp QLNN đối với công tác cán bộ, quản lý CNLV, quản lý công trình cho phù hợp với thực tế. Đề xuất được đưa ra là trong quản lý CBCCVC nên phân cấp hợp lý từ khâu tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, cử đi đào tạo bồi dưỡng, đánh giá, đến bổ nhiệm, xử lý kỷ luật. Với công tác quản lý CNLV thì Sở GD&ĐT tiếp tục quản lý các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS các huyện; Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối quản lý việc ứng dụng CNTT… Một số công trình trên địa bàn thành phố thuộc một số sở, ngành quản lý nên phân cấp cho UBND thành phố Lạng Sơn quản lý.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2018, việc phân cấp công tác quản lý sẽ được thực hiện mạnh tại Lạng Sơn. Trước mắt trong quý I/2018, công tác QLNN về quảng cáo ngoài trời, biểu diễn nghệ thuật, lưu trú du lịch, cấp phép kinh doanh karaoke sẽ được giao từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho UBND các huyện, thành phố thực hiện.

Bài, ảnh: MINH ĐỨC