Thứ ba,  11/08/2020
Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực y tế:

Chuyển biến tích cực, người dân hài lòng

LSO-Nếu như cách đây vài năm, Sở Y tế luôn là đơn vị chậm trình công bố thủ tục hành chính (TTHC), việc niêm yết TTHC chưa đúng quy định thì từ năm 2017 đến nay, hoạt động này đã có nhiều chuyển biến, đem lại sự hài lòng của người dân. 
Niêm yết TTHC tại bộ phận “một cửa” Sở Y tế 

Ông Hoàng Văn Nguyện, Phó Chánh Văn phòng, cán bộ đầu mối công tác kiểm soát TTHC, Sở Y tế cho biết: Không để hạn chế trong kiểm soát TTHC kéo dài, từ năm 2017 đến nay, sở chấn chỉnh toàn bộ hoạt động liên quan đến cải cách TTHC với mục tiêu đem lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân. Bằng quyết tâm và mục tiêu rõ ràng, từ đó đến nay, sở tập trung chỉ đạo xây dựng hồ sơ trình công bố TTHC; niêm yết, công khai và giải quyết TTHC đúng quy định.

Trong nhiệm vụ xây dựng hồ sơ trình công bố TTHC, năm 2017, sở đã hoàn thành xây dựng 3 hồ sơ, qua đây được Chủ tịch UBND tỉnh công bố chuẩn hóa đối với 137 TTHC lĩnh vực y tế. Kết quả này giúp tổ chức, cá nhân và các đơn vị trực thuộc sở có căn cứ để áp dụng giải quyết, thực hiện đúng quy định. Phó Chánh văn phòng sở cho biết thêm: Tháng 1/2018, sở đã hoàn thiện việc xây dựng hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố đối với 23 TTHC lĩnh vực dược phẩm. Sau khi có quyết định công bố, sở sẽ đưa số TTHC ra thực hiện theo cơ chế “một cửa” để nâng tổng số TTHC đưa ra “một cửa” lên 90 thủ tục nhằm để cho tổ chức, cá nhân chỉ cần đến một nơi nộp hồ sơ, nhận kết quả. 

Trước năm 2017, việc niêm yết TTHC của đơn vị còn không đúng quy định thì hơn 1 năm nay, nội dung này có chuyển biến tích cực. Các TTHC được niêm yết không những đủ về số lượng mà còn đúng về cách thức. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh nhận định: Qua kiểm tra cho thấy, việc niêm yết, công khai TTHC của Sở Y tế rất tốt. Mỗi lĩnh vực niêm yết đều có danh mục TTHC. Hình thức, nội dung từng thủ tục đều đúng hướng dẫn. Đi kèm với mỗi TTHC còn có đầy đủ biểu mẫu đính kèm, thông tin về lệ phí, thời gian giải quyết. Đơn vị còn niêm yết toàn bộ TTHC trên trang thông tin điện tử của sở. Điều này giúp tổ chức, cá nhân được công khai, minh bạch và thuận tiện hơn khi tra cứu thông tin về TTHC.

Cùng với 2 nội dung trọng tâm trên, Sở Y tế cũng chú trọng giải quyết TTHC đúng quy định, trả kết quả sớm… Để làm tốt việc này, sở yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về TTHC cho các tổ chức, cá nhân; mỗi hồ sơ hợp lệ sau khi tiếp nhận phải giao phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân. Trong trường hợp từ chối thực hiện hoặc yêu cầu bổ sung giấy tờ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải nêu lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, sở tăng cường ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử e-Office vào trao đổi thông tin, văn bản, tác nghiệp của cán bộ, công chức khi giải quyết TTHC. Nhờ những cách làm này, từ năm 2016 đến nay, trên 1.200 hồ sơ TTHC được Sở Y tế trả kết quả đúng hoặc hơn thời gian quy định (chiếm gần 100%). Kết quả này đã làm tăng sự hài lòng của tổ chức và người dân. Anh Đặng Văn Trường, khối 3, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn kể: Khi tôi đến hỏi thông tin và nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề của cơ sở khám, chữa bệnh tại bộ phận “một cửa” Sở Y tế thì không bị cán bộ gây khó khăn gì. Các giấy tờ cần nộp vào hồ sơ đều đúng quy định. Về thời gian giải quyết cũng đúng hẹn, không bị chậm trễ”.

Thực hiện đề án cải cách TTHC từ nay đến năm 2020, Sở Y tế tập trung giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”; phấn đấu xây dựng nâng cấp 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đáp ứng nhu cầu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên; tăng cường cán bộ đủ năng lực, trình độ và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

MINH ĐỨC