Thứ ba, 21/05/2019

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2018

LSO-Sáng nay (8/2), Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ họp trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của BCĐ dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh Lạng Sơn cùng các thành viên BCĐ CCHC tỉnh và đại diện một số sở, ngành liên quan dự họp tại điểm cầu Lạng Sơn.
Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Năm 2017, BCĐ CCHC của Chính phủ đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC. Các thành viên BCĐ tích cực trả lời những kiến nghị, đề xuất, khó khăn của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC. Qua đây, năm 2017, thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, giấy tờ công dân… được đơn giản hóa. Điển hình Bộ Công thương đã ban hành phương án cắt giảm 675/1.216 điều kiện kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bãi bỏ, sử đổi 118/345 điều kiện TTHC. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm gần 42% so với năm 2016. Các bộ, ngành, địa phương tích cực dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, người dân; 100% bộ, ngành, địa phương công bố danh mục TTHC qua dịch vụ bưu chính qua đây cả năm có trên 8 triệu lượt hồ sơ, kết quả TTHC được gửi và nhận qua hệ thống bưu chính công ích… Năm 2018, Ban Chỉ đạo đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả công tác CCHC nhà nước.

Tại cuộc họp, đa số các ý kiến đánh giá cao kết quả công tác năm 2017 của BCĐ CCHC của Chính phủ đồng thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ của BCĐ CCHC và công tac CCHC trong năm 2018 của ngành, địa phương mình.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu: Trong năm 2018, các thành viên BCĐ CCHC của Chính phủ và các cơ quan, đơn vị hành chính các cấp tập trung đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến lĩnh vực: đất đai, thuế, hải quan, tư pháp – hộ lịch, người có công, nông nghiệp và phát triển nông thôn…; triển khai hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử sau khi ban hành; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ; nhân rộng mô hình trung tâm dịch vụ hành chính công… Bộ Nội vụ giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương về CCHC và tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

MINH ĐỨC