Thứ tư, 26/06/2019

Vướng trong trình công bố thủ tục hành chính

LSO-Công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC) là quy định bắt buộc nhằm phục vụ cho tổ chức, cá nhân giám sát, tra cứu. Do những yếu tố khách quan, chủ quan mà công tác này đang vướng tại Lạng Sơn. 

Thành viên đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh kiểm tra việc công khai thủ tục hành chính tại UBND phường Chi Lăng (thành phố Lạng Sơn)

Quy trình công bố TTHC được diễn ra theo trình tự: Sau khi bộ, ngành trung ương ra quyết định công bố TTHC thì các sở, ngành chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh xây dựng hồ sơ (tờ trình và dự thảo quyết định công bố TTHC) trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC. Khi trình Chủ tịch UBND tỉnh thì hồ sơ này được gửi đến Văn phòng UBND tỉnh để kiểm soát về hình thức, nội dung văn bản. Nếu đủ điều kiện, Văn phòng trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công bố, nếu không đủ điều kiện, hồ sơ được gửi lại để bổ sung, hoàn thiện. Các bước này diễn ra trong 8 ngày làm việc.

Với quy trình trên, tưởng chừng việc công bố, công khai TTHC được diễn ra đơn giản, nhanh chóng, song thực tế gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công bố, công khai TTHC. Chỉ tính riêng năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 33 quyết công bố với 441 TTHC và 118 danh mục TTHC. Trong đó, hầu hết các quyết định công bố TTHC đều không kịp thời. Và chỉ có 60 TTHC thuộc 118 danh mục TTHC được tích hợp, bổ sung, sửa đổi để công khai. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh khẳng định: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này về khách quan là từ cấp bộ, ngành trung ương chậm công bố TTHC, thực hiện chưa đúng quy định việc công bố dẫn đến cấp địa phương cũng bị ảnh hưởng. Nguyên nhân chủ quan là do các sở, ngành quan tâm không sát sao việc này. 

Phân tích sâu hơn có thể thấy: theo quy định, các bộ, ngành khi ban hành quyết định công bố TTHC phải công bố kèm theo đầy đủ nội dung TTHC và công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về TTHC đồng thời gửi quyết định cùng tài liệu liên quan đến sở, ngành dọc và cơ quan đầu mối về kiểm soát TTHC cấp tỉnh. Trong thực tế, rất ít bộ, ngành thực hiện đúng quy định. Năm 2017 chỉ có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế làm được việc này, số còn lại chỉ ban hành quyết định công bố và danh mục TTHC chứ không có nội dung đính kèm và không gửi đầy đủ nội dung TTHC về cấp tỉnh. Hạn chế này khiến các sở, ngành khó theo dõi, khó thu thập tài liệu xây dựng hồ sơ trình công bố TTHC.

Từ phía chủ quan, lãnh đạo, cán bộ đầu mối về kiểm soát TTHC tại một số sở, ngành quan tâm chưa sát sao việc trình công bố TTHC dẫn đến chậm tiến độ hoặc hồ sơ không đảm bảo chính xác, phải sửa chữa nhiều lần. Ví dụ trong năm qua, Sở Công thương trình công bố TTHC đôi khi chưa kịp thời, chưa chính xác theo quy định. Hay như Sở Y tế nhiều năm liền chậm trình công bố, công khai TTHC. Cụ thể từ tháng 8/2016 đến tháng 4/2017, Bộ Y tế đã ban hành 9 quyết định công bố TTHC nhưng đến tháng 9 và tháng 10/2017, sở mới hoàn thiện việc xây dựng hồ sơ và đủ điều kiện để Chủ tịch UBND tỉnh công bố đối với 177 TTHC. Ông Hoàng Văn Từ, Chánh Văn phòng Sở Y tế cho biết: Để khắc phục khó khăn, hạn chế trong công tác trình công bố TTHC, trong năm 2017, sở đã kiện toàn lại đội ngũ cán bộ đầu mối, trong đó chú trọng lựa chọn, bố trí người có đủ năng lực, trình độ và trách nhiệm làm công tác này. Theo đó, công tác này có nhiều chuyển biến, đảm bảo tiến độ hơn. Từ đầu năm 2018 đến nay, sở có 23 TTHC lĩnh vực dược phẩm được công bố, công khai. 

Quyết định công bố TTHC là căn cứ pháp lý để tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết, thực hiện. Nhằm tránh việc TTHC đã có hiệu lực thi hành mà cấp tỉnh chưa có quyết định công bố dẫn đến việc một số đơn vị giải quyết TTHC khi chưa có quyết định công bố theo kiểu “tiền trảm hậu tấu” thì Phòng Kiểm soát TTHC nên tiếp tục kiến nghị cơ quan liên quan ở trung ương kịp thời công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, quan tâm gửi đến địa phương đầy đủ nội dung quyết định công bố TTHC, cập nhật đầy đủ quyết định và nội dung TTHC trên CSDLQG về TTHC. Cùng với đó, tăng cường đề nghị các sở, ngành tỉnh thường xuyên rà soát, theo dõi để kịp thời xây dựng hồ sơ trình công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. 

MINH ĐỨC