Thứ năm, 18/10/2018
Thủ tục “Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất”:

Tiện từ mô hình liên thông

LSO-Thay vì phải đến nhiều cơ quan để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) “Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận (GCN)” thì tổ chức, cá nhân chỉ đến “một cửa” duy nhất nộp hồ sơ và nhận kết quả. 

Công chức “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả
cho đại diện tổ chức, doanh nghiệp

Giảm thời gian, công sức đi lại

Ngày 19/1/2018, chị Trần Thị Nhung, đại diện Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Thành Đông (Hữu Lũng) đến bộ phận “một cửa”, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) làm thủ tục “Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp GCN”. Thủ tục này liên quan đến 3 cơ quan giải quyết gồm: Sở TN&MT, Sở Xây dựng và Cục Thuế. Do liên thông giải quyết nên thay vì phải đến 3 đơn vị trên, chị Nhung chỉ việc nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở TN&MT. Tại đây, sau khi cán bộ kiểm tra hồ sơ và thấy hợp lệ, chị Nhung đã được giao phiếu hẹn ngày nhận kết quả. Giao dịch hành chính này chỉ diễn ra trong ít phút. Chị Nhung chia sẻ: Nếu không liên thông thì tôi phải đi lại ít nhất 6 lần làm thủ tục gồm 2 lần đến Sở TN&MT nộp hồ sơ, nhận kết quả; 2 lần đến Sở Xây dựng nộp và lấy kết quả thẩm định tài sản trên đất về việc công trình đủ điều kiện; 2 lần đến Cục thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nay liên thông, tôi chỉ mất công đi lại 2 lần từ Hữu Lũng đến Sở TN&MT, trong đó, 1 lần đi lại nộp hồ sơ, 1 lần đến nhận kết quả. Thời gian tiết kiệm được, tôi có thể dành để giải quyết công việc khác tại công ty”.   

Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh có trên 30 tổ chức, doanh nghiệp và gần 200 hộ gia đình, cá nhân đã tiết kiệm được đáng kể thời gian và công sức đi lại khi thực hiện TTHC “Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp GCN”. Theo tổng hợp của Sở TN&MT, từ năm 2017 đến nay, sở đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC “Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp GCN” cho 37 tổ chức, doanh nghiệp và gần 200 hộ gia đình, cá nhân.

Liên thông ngang, dọc

Cơ chế liên thông giải quyết đồng thời các TTHC về đất đai trong đó có thủ tục “Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp GCN” đã và đang được triển khai, thực hiện từ năm 2016 đến nay. TTHC này có 2 hình thức liên thông, đó là liên thông ngang và liên thông dọc. Đối với cấp tỉnh (áp dụng cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện) thì liên thông ngang bao gồm các cơ quan giải quyết: Sở TN&MT; Sở Xây dựng (nếu tài sản là nhà), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu tài sản là cây trồng lâu năm) và Cục Thuế. Tương tự, ở cấp huyện (áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân) cơ chế liên thông ngang được thực hiện giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với phòng kinh tế – hạ tầng (ở huyện), Phòng Quản lý đô thị (ở thành phố), Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Thuế. Hình thức liên thông dọc  là việc luân chuyển, giải quyết hồ sơ giữa chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện với Văn phòng Đăng ký đất đai của Sở TN&MT.

Ông Hoàng Sơn Hải, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT cho biết: Thực hiện cơ chế liên thông đối với TTHC này, những năm qua, các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong giải quyết. Do liên thông nên cán bộ, công chức áp lực và phải có trách nhiệm hơn rất nhiều nhưng đã đem lại thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; đó là tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục liên quan đến thẩm quyền của nhiều cơ quan nhưng chỉ thực hiện tại một đầu mối duy nhất.

Mặc dù số lượng hồ sơ phát sinh không nhiều như các TTHC khác về đất đai nhưng việc liên thông TTHC “Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp GCN” là một trong số gần 100 TTHC liên thông trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả. Kết quả, hiệu quả thực hiện TTHC này cho thấy, chúng ta đã và đang thực hiện tốt chỉ đạo của các cấp chính quyền trong tỉnh là đơn giản hóa TTHC, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, nhất là TTHC về đất đai.

MINH ĐỨC