Thứ bảy,  31/10/2020
Tạo đột phá cải cách thủ tục hành chính
Tạo đột phá cải cách thủ tục hành chính
(LSO) - Những năm gần đây, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Lạng Sơn đã có bước đột phá. Thể hiện rõ rất là TTHC được công bố, công khai và thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến tăng. Từ năm 2015 đến 2018,...
Chuyển biến nhờ siết chặt kỷ luật, kỷ cương
Chuyển biến nhờ siết chặt kỷ luật, kỷ cương
(LSO) - Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC), nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện mạnh mẽ từ năm 2018. Qua thực hiện, tinh thần thái độ, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,...
Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính
Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính
(LSO) - Những năm gần đây, đặc biệt là năm 2018, tỉnh Lạng Sơn tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy (TCBM) hành chính gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp. Hết năm 2018, Lạng Sơn giảm được 65 đầu mối, trong đó giảm 8/142 phòng...
Bưu điện tỉnh: Đồng hành cải cách thủ tục hành chính
Bưu điện tỉnh: Đồng hành cải cách thủ tục hành chính
(LSO) - Những năm gần đây, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh Lạng Sơn đạt thành công nhất định. Góp phần vào thành công đó luôn có sự đồng hành của Bưu điện tỉnh trong quy trình tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC. Từ năm 2016 đến nay, trung bình mỗi năm,...
Tăng cường triển khai hội nghị trực tuyến đến cấp xã
Tăng cường triển khai hội nghị trực tuyến đến cấp xã
(LSO) - Năm 2018, UBND tỉnh triển khai ứng dụng Hệ thống hội nghị trực tuyến (HNTHTT) cấp xã. Hệ thống đã làm tăng hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, góp phần cải cách hành chính, thay thế những phương pháp họp truyền thống tại địa phương. 204 xã được ứng dụng...
Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến: Đột phá năm 2018
Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến: Đột phá năm 2018
(LSO) - Năm 2018 là năm đột phá của Lạng Sơn trong triển khai, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Việc ứng dụng đã tạo môi trường công khai, minh bạch, hiện đại hóa trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan, đơn vị hành chính, doanh...
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: Cần loại bỏ quy định bất hợp lý
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: Cần loại bỏ quy định bất hợp lý
(LSO) - Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có số lượng hồ sơ phát sinh nhiều nhất trong các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực BVTV. Tuy nhiên, thủ tục này đang có những quy định về thời gian, thành phần hồ sơ bất hợp lý...
Cải cách hành chính: Điểm nhấn hiện đại hóa hành chính
Cải cách hành chính: Điểm nhấn hiện đại hóa hành chính
(LSO) - Kết quả điểm và chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính (HĐHHC) của tỉnh Lạng Sơn năm 2017 đạt 9,13 điểm, góp phần nâng điểm chỉ số cải cách hành chính (CCHC - Par Index) 2017 của tỉnh lên 79,1 điểm, xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 25 bậc so...
Trang 10 / 25« Đầu...89101112...20...Cuối »