Thứ hai,  19/08/2019
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin
LSO-Huyện Chi Lăng có dân số trên 78.000 người; 212 thôn bản, khu phố thuộc 19 xã và 2 thị trấn, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đông. Trong khi đó, tổng số viên chức và người lao động của BHXH huyện Chi Lăng chỉ có 14 người, vì vậy, khối...
Tạo đột phá cải cách thủ tục hành chính
Tạo đột phá cải cách thủ tục hành chính
(LSO) - Những năm gần đây, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Lạng Sơn đã có bước đột phá. Thể hiện rõ rất là TTHC được công bố, công khai và thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến tăng. Từ năm 2015 đến 2018,...
Chuyển biến nhờ siết chặt kỷ luật, kỷ cương
Chuyển biến nhờ siết chặt kỷ luật, kỷ cương
(LSO) - Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC), nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện mạnh mẽ từ năm 2018. Qua thực hiện, tinh thần thái độ, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,...
Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính
Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính
(LSO) - Những năm gần đây, đặc biệt là năm 2018, tỉnh Lạng Sơn tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy (TCBM) hành chính gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp. Hết năm 2018, Lạng Sơn giảm được 65 đầu mối, trong đó giảm 8/142 phòng...
Bưu điện tỉnh: Đồng hành cải cách thủ tục hành chính
Bưu điện tỉnh: Đồng hành cải cách thủ tục hành chính
(LSO) - Những năm gần đây, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh Lạng Sơn đạt thành công nhất định. Góp phần vào thành công đó luôn có sự đồng hành của Bưu điện tỉnh trong quy trình tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC. Từ năm 2016 đến nay, trung bình mỗi năm,...
Trang 3 / 1812345...10...Cuối »