Thứ sáu, 19/04/2019

Phát triển giao thông nông thôn: Hiệu quả ở Lộc Bình

(LSO) – Với chủ trương, định hướng chỉ đạo và cơ chế chính sách rõ ràng, sự quan tâm thích đáng của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, công tác phát triển giao thông nông thôn của huyện Lộc Bình đã đạt được những kết quả tích cực, hằng năm đều vượt xa so với chỉ tiêu kế hoạch, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Toàn huyện Lộc Bình có 365 km đường trục xã, 445 km đường trục thôn và 474 km đường ngõ xóm. Nhờ sự hỗ trợ xi măng của tỉnh và sự chung tay của người dân, đến cuối năm 2018, tỷ lệ cứng hóa đường trục xã đạt 30%; đường trục thôn, liên thôn đạt 29% và đường ngõ xóm cứng hóa đạt 21%.

Nếu như năm 2015, toàn huyện chưa có xã nào hoàn thành tiêu chí giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới thì đến hết năm 2018, toàn huyện đã có 7/27 xã đạt tiêu chí giao thông. Phong trào làm đường phát triển giúp hệ thống hạ tầng giao thông khu vực nông thôn trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2018 thực sự khởi sắc.

Người dân xã Sàn Viên bê tông hóa đường liên thôn

Đáng chú ý trong phát triển giao thông nông thôn là sự chung tay, vào cuộc tích cực của người dân. Bà con sẵn sàng đóng góp tiền mặt và hiến đất để mở rộng đường. Nhiều xã làm tốt công tác này như: Tú Đoạn, Hữu Khánh, Xuân Lễ, Như Khuê, Xuân Mãn, Lục Thôn, Vân Mộng, Tú Mịch.

Theo thống kê, Tú Mịch có tổng chiều dài đường xã là 10,5 km và 33 km đường trục thôn, ngõ xóm. Năm 2011, đường trục xã và trục thôn, ngõ xóm trên địa bàn xã đều là đường đất. Thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay, tuyến đường trục xã đã làm được 6/10,5 km và 7/33 km đường trục thôn, ngõ xóm được cứng hóa.

Ông Lành Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tú Mịch cho biết: Trong công tác phát triển đường giao thông nông thôn, ngay từ đầu các năm xã đều xây dựng kế hoạch và các thôn có trách nhiệm tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực từ người dân. Hiện người dân các thôn đều nhận thức thông suốt về sự cần thiết của việc củng cố hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống. Do đó, các tuyến đường được cứng hóa, người dân đối ứng chiếm tới 60% giá trị công trình.

Một điểm đáng chú ý trong việc phát triển giao thông nông thôn ở Lộc Bình, đó là sự chỉ đạo quyết liệt, huy động nguồn lực gắn với kiểm tra, giám sát của HĐND huyện và các cơ quan chuyên môn. Từ năm 2011 đến hết năm 2018, HĐND huyện và HĐND các xã tổ chức được trên 150 cuộc kiểm tra, giám sát công tác phát triển đường giao thông nông thôn. Từ đó, huyện rút kinh nghiệm trong việc triển khai chương trình làm đường từ việc xác định quy mô, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đến công tác tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Đối với việc huy động nguồn lực, từ nguồn ngân sách giai đoạn 2011 – 2018, huyện bố trí gần 30 tỷ đồng để mua xi măng và nhân dân đóng góp tiền mặt được 19 tỷ đồng để làm đường. Trong giai đoạn này, toàn huyện cứng hóa được 190 km đường giao thông nông thôn bình quân mỗi năm cứng hóa được hơn 20 km đường, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND huyện (nghị quyết của huyện hằng năm đề ra từ 15 đến 18 km).

Ông Hoàng Vĩnh Hưng, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Lộc Bình cho biết: Bước sang năm 2019, phòng tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện có hiệu quả đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh đã đề ra trong giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, huyện tập trung huy động nguồn lực, ưu tiên cho các xã còn khó khăn về hạ tầng giao thông trục xã. Đồng thời, chỉ đạo các xã chú trọng quản lý, bảo dưỡng, sử dụng đường giao thông nông thôn theo đúng quy định của Bộ Giao thông – Vận tải và hướng dẫn thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn theo thiết kế mẫu của UBND tỉnh.

TRANG NINH