Thứ hai,  20/01/2020

Cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên

(LSO)-Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh, trong năm 2019 dự án cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên (huyện Bình Gia) sử dụng vốn tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phải hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2019, công tác giải phóng mặt bằng dự án đang chậm tiến độ so với yêu cầu.


Hộ ông Lương Văn Tấn trú tại thôn Nà Pàn bị ảnh hưởng bởi dự án
mong nhận được phương án bồi thường để di chuyển nhà ở

Dự án cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tháng 8/2018 và năm 2019 được tỉnh lựa chọn là dự án trọng điểm tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ.

Về quy mô, tuyến đường có chiều dài 23,2 km đi qua 3 xã: Hoa Thám, Quý Hòa, Vĩnh Yên huyện Bình Gia; nền đường thiết kế rộng 6,5 m, mặt đường 3,5 m kết cấu cấp phối đá dăm láng nhựa. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến năm 2023, chủ đầu tư là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án chính thức được triển khai từ đầu năm 2019, theo kế hoạch, trong năm 2019 phải cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án để đầu năm 2020 đủ điều kiện khởi công xây dựng.

Ngay sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và đang mời thầu xây lắp đối với 2 gói thầu: LS 01 và LS 02. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng lại đang rất chậm so với yêu cầu.

Ông Lương Văn Tấn trú tại thôn Nà Pàn, xã Hoa Thám cho biết: Gia đình tôi có 184 m2 đất ở bị ảnh hưởng bởi dự án và phải chuyển chỗ ở, gia đình rất ủng hộ nhà nước thực hiện dự án. Từ khi nhận được thông báo thu hồi đất, đến nay, đã hơn 2 tháng nhưng vẫn chưa có phương án bồi thường cụ thể.

Qua thực tế tìm hiểu, tháng 3/2019, UBND huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với các hộ bị ảnh hưởng tại xã Quý Hòa; tháng 6 thực hiện thông báo thu hồi đất tại xã Vĩnh Yên và Hoa Thám. Tuy nhiên, đến ngày 9/9/2019, UBND huyện Bình Gia mới ban hành kế hoạch triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Theo kế hoạch, trong tháng 9/2019, huyện sẽ kiểm đếm xong và trong tháng 11/2019 thực hiện phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Gia mới triển khai đo đạc kiểm đếm cơ bản xong tại 2 xã: Hoa Thám và Quý Hòa.

Giải thích lý do chậm tiến độ, ông Hoàng Kim Vy, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Gia cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện triển khai gần 20 dự án giải phóng mặt bằng, trong đó có 2 dự án trọng điểm của tỉnh, hơn nữa, địa bàn thực hiện dự án ở vùng sâu, điều kiện đi lại khó khăn, đồng thời đội ngũ cán bộ của trung tâm mỏng nên dẫn đến chậm tiến độ.

Trong khi đó, nguồn vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đã được chủ đầu tư chuẩn bị đủ và sẵn sàng giải ngân khi huyện phê duyệt được phương án bồi thường. Đến nay, dự án đã được ghi kế hoạch vốn là 104 tỷ đồng, trong đó, vốn đối ứng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư hơn 34 tỷ đồng, vốn ODA 70 tỷ đồng.

Ông Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết: Thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án này không còn nhiều. Để khắc phục những khó khăn, huyện đã chỉ đạo tăng cường nhân lực cho công tác đo đạc, kiểm đếm, xác minh như: biệt phái cán bộ sang trung tâm phát triển quỹ đất; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã trong vùng dự án cùng vào cuộc thực hiện. Đối với công tác chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện dự án theo định kỳ 2 tuần/lần. Qua đó giải quyết vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền, phấn đấu trong năm 2019 cơ bản phê duyệt xong phương án bồi thường.

 CÔNG QUÂN