Chủ nhật,  17/11/2019

Thực hiện tiêu chí giao thông: Sức bật ở Hữu Lũng

(LSO) – Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân, việc thực hiện tiêu chí giao thông trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã đạt được kết quả rõ nét.

Năm 2019, Cai Kinh được chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Xác định giao thông là một trong những tiêu chí khó, không những đòi hỏi nguồn lực lớn mà thời gian thực hiện khá lâu nên ngay từ năm 2018, xã Cai Kinh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tiêu chí này. Ông Nguyễn Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã cho biết: Để thực hiện tiêu chí, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân. Người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của việc làm đường nên tích cực hưởng ứng, tham gia.

Đường bê tông nông thôn tại xã Cai Kinh được xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất của người dân

Tính từ năm 2018 đến hết tháng 9/2019, xã được hỗ trợ 3.300 tấn xi măng, nhân dân, doanh nghiệp đã đóng góp hàng tỷ đồng để mua vật liệu đối ứng, góp công làm đường. Qua đó đến nay, xã đã bê tông hóa được 14,5 km đường trục xã, đạt tỷ lệ 100%; gần 23 km đường thôn, đạt tỷ lệ 80%; 17 km đường ngõ xóm, đạt tỷ lệ trên 70%. Qua đó đến nay, xã đã hoàn thành tiêu chí số 2 trong xây dựng NTM.

Tương tự xã Cai Kinh, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Minh Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện tiêu chí giao thông. Ông Hoàng Văn Trưởng, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn cho biết: Năm 2016, xã được chọn chỉ đạo điểm xây dựng NTM. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực đóng góp công sức, tiền của để làm đường. Kết quả, xã đã bê tông hóa được 100% đường trục xã; 73,8% đường trục thôn và 57% đường ngõ xóm. Không dừng lại ở đó, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông như: mở rộng đường, bê tông mới thêm 1,5 km đường.

Cũng như 2 xã nêu trên, việc thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông được nhiều xã khác trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ông Bùi Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cho biết: Trong những năm qua, hệ thống đường giao thông từ huyện xuống trung tâm các xã đã được đầu tư, cải tạo, nâng cấp thường xuyên; các tuyến đường liên xã, liên thôn được bê tông hóa ngày một nhiều.

Đến nay, 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại thuận lợi 4 mùa. Giai đoạn 2010 – 2019, toàn huyện đã bê tông được 405,74 km đường giao thông nông thôn; duy tu, sửa chữa các tuyến đường liên thôn, liên xã được 2.409,7 km. Nếu như năm 2010, trên địa bàn huyện Hữu Lũng mới bê tông được gần 12 km đường giao thông thì những năm tiếp theo, chiều dài đường bê tông hóa ngày càng tăng. Từ năm 2013 đến nay, trung bình mỗi năm, trên địa bàn huyện bê tông hoá được từ 44 km đường trở lên.

Để có kết quả đó, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước (giai đoạn 2010 – 2019, nhà nước đầu tư từ ngân sách trên 105 tỷ đồng, hỗ trợ xi măng trị giá trên 75 tỷ đồng), huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân  chung sức thực hiện. Cụ thể, giai đoạn 2010 – 2019, trên địa bàn huyện đã tuyên truyền lồng ghép được 2.293 cuộc với 185.990 lượt người tham dự. Qua đó, nhân dân đã hiến khoảng 50.000 m2 đất, đóng góp trên 100 tỷ đồng…

Kết quả đạt được trong phát triển giao thông nông thôn đã góp phần quan trọng tạo thuận lợi cho sinh hoạt cũng như phát triển sản xuất của người dân trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Đồng thời giúp các xã từng bước hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng NTM (đến nay, trên địa bàn huyện có 6 xã đạt tiêu chí giao thông).

TÂN AN