Thứ tư,  08/07/2020

Thực hiện tiêu chí giao thông: Sức dân ở Lộc Bình

(LSO) – Trong những năm qua, bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, huyện Lộc Bình đã làm tốt công tác huy động sức dân để thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, để thực hiện tiêu chí giao thông, việc huy động sự chung tay, góp sức của nhân dân đóng vai trò rất quan trọng. Ông Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: Để phát huy được sức dân, UBND huyện thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Giai đoạn 2011 – 2019, trên địa bàn huyện đã phối hợp tổ chức tuyên truyền chuyên đề về xây dựng NTM, trong đó có thực hiện tiêu chí giao thông được 50 cuộc với 3.570 lượt người tham dự. Cũng trong giai đoạn này, trên địa bàn huyện đã tuyên truyền lồng ghép được 4.516 cuộc với 50.460 lượt người tham dự với nội dung liên quan đến xây dựng NTM.

Người dân xã Sàn Viên bê tông hoá đường giao thông nông thôn

Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, người dân trên địa bàn huyện từng bước hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò của mình trong thực hiện tiêu chí giao thông, từ đó tích cực chung sức tham gia thực hiện. Ông Chu Văn Sơn, thôn Khòn Miện, xã Đồng Bục cho biết: Năm 2018, xã Đồng Bục được chọn làm điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Khi nhà nước có chủ trương làm đường, gia đình tôi đã hiến 400 m2 đất. Từ diện tích đất hiến của gia đình, nhân dân trong xã đã chung tay, góp sức để bê tông hoá con đường. Con đường mới được hoàn thành giúp cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân thuận lợi hơn rất nhiều. Không những vậy, việc cứng hóa đoạn đường còn góp phần vào kết quả chung trong thực hiện tiêu chí giao thông trên địa bàn xã, qua đó giúp xã Đồng Bục năm 2018 đạt chuẩn NTM.

Tương tự gia đình ông Chu Văn Sơn ở xã Đồng Bục, nhiều hộ dân ở xã Tú Đoạn, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 của huyện Lộc Bình đã tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện tiêu chí giao thông. Ông Lành Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Tú Đoạn cho biết: Địa bàn rộng, nhiều thôn bản nên giao thông là một trong những tiêu chí khó, cần nhiều nguồn lực và thời gian. Để thực hiện tiêu chí, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, ngay từ đầu năm, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức làm đường.

Cụ thể năm 2019, xã đã bê tông hóa được hơn 24 km đường giao thông nông thôn. Để làm đường, bên cạnh sự hỗ trợ xi măng của nhà nước được gần 2.600 tấn, nhân dân trên địa bàn đã đóng góp hơn 13.000 ngày công lao động; đóng góp tiền để mua và vận chuyển vật liệu đối ứng làm đường được trên 2 tỷ đồng. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu xã Tú Đoạn đạt chuẩn NTM năm 2019.

Cùng với 2 xã kể trên, trong những năm qua, các xã khác trên địa bàn huyện Lộc Bình, đặc biệt là các xã điểm xây dựng NTM đã tích cực đóng góp công sức, tiền của để chung sức làm đường. Giai đoạn 2011 – 2019, nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp (gồm cả ngày công lao động) được trên 23 tỷ đồng.

Huyện Lộc Bình có một điểm nổi bật khác để huy động nguồn lực xã hội hóa chính là tổ chức huy động ủng hộ xây dựng NTM kết hợp lễ hội đầu xuân. Bình quân mỗi năm quỹ thu được 500 – 600 triệu đồng, năm 2019, tính đến ngày 15/11/2019 đã được gần 950 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này  đã góp phần giúp các xã, đặc biệt là xã điểm có thêm nguồn lực để thực hiện tiêu chí giao thông.

Từ sự chung tay, góp sức của nhân dân đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trên địa bàn huyện Lộc Bình. Tính riêng năm 2019, trên địa bàn huyện Lộc Bình đã bê tông hóa được gần 35 km đường giao thông nông thôn, đạt 115% kế hoạch; mở mới được hơn 5,2 km. Lũy kế đến nay, trên địa bàn huyện đã cứng hóa được 117 km đường trục xã, chiếm tỷ lệ 32%; 137,5 km đường trục thôn, chiếm tỷ lệ 30% và 98 km đường ngõ xóm, chiếm tỷ lệ gần 21%. Đến hết năm 2019, huyện Lộc Bình có 8 xã đạt tiêu chí giao thông và là một trong những huyện có nhiều xã đạt tiêu chí giao thông nhất trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN