Chủ nhật,  28/02/2021

Yên Sơn huy động sức dân bê tông hóa đường giao thông

(LSO) – Yên Sơn là một trong 8 xã đặc biệt khó khăn của huyện Hữu Lũng, những năm qua, cùng với sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước trong xây dựng cơ sở hạ tầng, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã đã tích cực tuyên truyền vận động người dân đóng góp đối ứng để bê tông hóa các tuyến đường trục thôn và ngõ xóm, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân.

Thôn Hạ, xã Yên Sơn có 146 hộ với 585 nhân khẩu, thôn có hơn 3 km đường trục chính, chia làm 2 tuyến, hầu hết các tuyến đường đều đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Tháng 6/2019, khi được Nhà nước hỗ trợ hơn 75 tấn xi măng, thôn đã họp bàn và thống nhất bê tông hóa được 541 m đường, với tổng trị giá trên 307 triệu đồng, trong đó xi măng Nhà nước hỗ trợ trị giá hơn 97 triệu đồng, nhân dân đóng góp đối ứng 84 triệu đồng tiền mặt và trên 100 công lao động. Nhận thấy việc bê tông hóa đường giao thông chính là phục vụ nhu cầu đi lại trước hết cho chính bản thân, gia đình và con em mình nên các hộ trong thôn đều rất đồng tình. Chị Vi Thị Lan, người dân thôn Hạ chia sẻ: Thôn huy động đóng góp theo nhân khẩu với mức 150.000 đồng/khẩu, gia đình tôi có 9 khẩu thì đều đóng góp hết, ngày trước cứ mưa đường lụt lội không đi được, đi được thì cũng vất vả, nhưng bây giờ có con đường này đi lại dễ dàng, thuận tiện, dân phấn khởi lắm.

Một đoạn đường bê tông thôn Bãi Danh, xã Yên Sơn

Cùng với thôn Hạ, tháng 10/2019, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thôn Bãi Danh đã bê tông hóa được 356 m đường trục chính với tổng trị giá hơn 186 triệu đồng, trong đó, huy động nhân dân đóng góp đối ứng 200.000 đồng/khẩu và ngày công lao động được gần 114 triệu đồng, nhà nước hỗ trợ 60 tấn xi măng, trị giá trên 72 triệu đồng.

Anh Lê Văn Nghĩa, Trưởng thôn Bãi Danh cho biết: Thôn Bãi Danh có 90 hộ với 378 khẩu, trước khi làm các công trình như thế này, chúng tôi đều họp ban công tác mặt trận, mời trưởng các đoàn thể đến cùng bàn bạc thống nhất, sau đó đưa ra họp dân, tuyên truyền vận động và được người dân ủng hộ rất cao. Hiện 100% đường trục chính của thôn đã được bê tông hóa; các đường nhánh cũng từng bước được bê tông, hiện chỉ còn 3 nhánh nữa đang là đường đất, trong năm 2020, thôn sẽ phấn đấu hoàn thành nốt. Anh Nghĩa cho biết thêm: Người dân trong thôn chủ yếu thu nhập từ trồng na, nhờ việc bê tông hóa các tuyến đường trong thôn mà việc đi lại của bà con cũng như giao thương trao đổi hàng hóa thuận lợi hơn nhiều. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, năm 2019, thôn còn 1 hộ nghèo; giảm 7 hộ so với năm 2018, trong đó có 1 hộ thoát nghèo, 6 hộ lên cận nghèo, số hộ khá trở lên chiếm khoảng 70%.

Theo số liệu thống kê, tổng số  ki – lô – mét đường giao thông của xã Yên Sơn hiện là 25,79 km, trong đó, đường trục xã là 9,8 km, đã bê tông hóa được 4,3 km đạt 43,87%; đường trục thôn là 7,89 km, đã bê tông hóa được 3,84 km đạt 48,7%; đường ngõ xóm là 8,1 km mới bê tông hóa được 0,06 km đạt 0,74%, số còn lại là đường đất, không thuận lợi cho việc đi lại. Trong năm 2019, người dân xã Yên Sơn đã đóng góp đối ứng để bê tông hóa được 897 m đường giao thông với tổng trị giá trên 493 triệu đồng, trong đó, nhà nước hỗ trợ trên 170 triệu đồng, nhân dân đóng góp hơn 323 triệu đồng. Đây là số tiền không lớn song đối với người dân ở xã vùng đặc biệt khó khăn như Yên Sơn  là nỗ lực đáng ghi nhận. Từ đây, việc đi lại cũng như trao đổi hàng hóa của người dân sẽ dễ dàng hơn, tạo đà cho phát triển kinh tế  – xã hội trên địa bàn. Năm 2019, xã Yên Sơn còn 114 hộ nghèo, chiếm 16,64%, giảm 8,25% so với năm 2018; trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 70 hộ, chiếm 61,4% so với số hộ nghèo trong xã.

Ông Vy Văn Đua, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cho biết: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp đối ứng bằng ngày công, tiền, vật liệu kết hợp với chương trình hỗ trợ của nhà nước về xi măng để làm đường giao thông, phấn đấu năm 2020, mỗi thôn làm ít nhất từ 500 m đường bê tông trở lên, trong đó sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân 2 thôn: Trục Bây và Bãi Danh bê tông hóa 100% tuyến đường trong thôn.

HOÀNG HỒNG - NGUYỄN NHIÊN (Hữu Lũng)