Ngày 24/8, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: Do ảnh hưởng dịch COVID-19 phải tạm dừng nhiều đoàn tàu Thống Nhất, ngành đường sắt đã điều chỉnh, bổ sung ga đón, trả khách các mác tàu khách Thống Nhất từ ngày 25/8 để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Theo đó, ngành đường sắt đã tạm dừng 3 mác tàu khách Thống Nhất chạy suốt hằng ngày và nhiều mác tàu khu đoạn khác trên tuyến này. Hiện nay, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam chỉ có 2 đôi tàu khách Thống Nhất chạy suốt  là SE1/SE2 và SE7/SE8 còn hoạt động. Cụ thể, tàu SE1 chiều Hà Nội – TP Hồ Chí Minh bổ sung ga Tháp Chàm, đến ga lúc 23 giờ 59 phút; tàu SE2 chiều TP Hồ Chí Minh – Hà Nội bổ sung ga Yên Trung, đến ga lúc 23 giờ 15 phút. Tàu SE8 chiều TP Hồ Chí Minh – Hà Nội bổ sung ga Bỉm Sơn, đến ga lúc 13 giờ 7 phút.

 Ảnh minh họa (Ảnh: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam).

 

Về giờ tàu đi – đến hai đầu, tàu SE1 xuất phát Hà Nội lúc 22 giờ 15 phút, đến TP Hồ Chí Minh lúc 5 giờ 45 phút; tàu SE7 xuất phát Hà Nội lúc 6 giờ, đến TP Hồ Chí Minh lúc 16 giờ 30 phút. Chiều ngược lại, tàu SE2 xuất phát TP Hồ Chí Minh lúc 21 giờ 55 phút, đến Hà Nội lúc 5 gờ 30 phút; tàu SE8 xuất phát lúc 6 giờ, đến Hà Nội lúc 15 giờ 59 phút.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam: Hiện nay, vì nhiều mác tàu phải tạm dừng, nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa của người dân một số địa phương bị ảnh hưởng nên ngành đường sắt bổ sung ga đón, trả khách trong hành trình các mác tàu này để đáp ứng nhu cầu của hành khách./.